Starości debatowali nad organizacją służby zdrowia na Śląsku

cykliczne posiedzenie konwentu starostów województwa śląskiego
Posiedzeniu przewodniczył starosta bielski Andrzej Płonka.

27 czerwca w Raciborzu odbyło się cykliczne posiedzenie konwentu starostów województwa śląskiego, którego gospodarzem tym razem był starosta raciborski Ryszard Winiarski. Na spotkanie przybyli starostowie powiatów ziemskich województwa śląskiego oraz dyrektorzy wybranych wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Tematem wiodącym konwentu była organizacja państwowego ratownictwa medycznego w województwie śląskim. Swoją prezentację przedstawiła dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Jolanta Czaplińska – Jaszczurowska. Wyszczególniono najważniejsze tematy i podkreślano wagę zagadnień jakimi obarczone zostały powiaty przy organizacji służby zdrowia. Władze państwowe dążą do wypracowania jednolitego, całościowego systemu na którym będą się wzorować wszystkie województwa. Przy czym podkreślono, że śląskie przoduje w wielu polach i nie zawsze zastosowanie rozwiązań obowiązujących we wszystkich województwach będzie najwłaściwsze dla jego specyfiki.

- reklama -

Duży problem stanowi brak kadry lekarskiej i związane z tym wakaty na poszczególnych oddziałach szpitali powiatowych. W obliczu tej sytuacji oraz wzrastających kosztów wynagrodzeń możliwy będzie scenariusz likwidacji poszczególnych oddziałów szpitali, tak aby odpowiednie warunki leczenia mogły zostać zapewnione mieszkańcom w okolicznych placówkach służby zdrowia.

Starosta raciborski Ryszard Winiarski zwrócił uwagę, że szpital raciborski w grupie swoich pacjentów odnotowuje znaczny wzrost chorych z sąsiednich powiatów. Sytuacja Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest trudna, gdyż dofinansowanie państwa opiera się na prognozowanych wyliczeniach, które często nie odpowiadają realnie poniesionym kosztom leczenia. Przy tym finansowaniu powiat będzie miał bardzo poważne kłopoty z udzielaniem podwyżek planowanych z budżetu państwa dla personelu medycznego.

Ponadto podczas spotkania dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Daria Kolonko poruszyła kwestie szkoleń i wynagrodzeń pracowników starostw wykonujących prace z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa oraz zwiększenia stawek procentowych wynagrodzenia za zarządzanie mieniem skarbu państwa.

oprac./A/

fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here