W czerwcu przepięcie Odry

Rzeka Odra zostanie skierowana nowym korytem do Upustu do Odry Miejskiej

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy po niedawnym spotkaniu z Dyrektorem RZGW w Gliwicach Łukaszem Lange ogłosił, że w czerwcu 2019 r. planowane jest przepięcie biegu Odry.

Przepięcie biegu Odry to w uproszczeniu zmiana biegu koryta rzeki. Związane jest to z postępującymi pracami na Zbiorniku Racibórz i dotyczy odcinka rzeki przy zaporze czołowej, tuż przed tzw. tamą przy Rafako.

- reklama -

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zgodnie z projektem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny zmianie ulegnie trasa dotychczasowego przepływu rzeki Odry w rejonie zapory czołowej budowanego zbiornika. Wody rzeki zostaną skierowane kolejno do nowych, wybudowanych w zaporze czołowej obiektów: Upustu do Odry Miejskiej oraz Budowli Przelewowo-Spustowej. Każdy z tych obiektów jest osobną budowlą hydrotechniczną i będzie uposażony w kanał doprowadzający i odprowadzający wodę. Kanały te poprowadzą wody Odry nowymi trasami, których łączna długość wyniesie ok. 3730 metrów.

Z uwagi na logistykę i harmonogram prac na placu budowy zadanie to podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego rzeka Odra zostanie skierowana nowym korytem do Upustu do Odry Miejskiej – drugiego z najważniejszych obiektów na Zbiorniku, odpowiedzialnego za ochronę przeciwpowodziową.

Nowy kanał zostanie napełniony wodą, następnie zostaną rozebrane groble, oddzielające kanał od koryta Odry i wówczas woda przepłynie przez Upust do Odry Miejskiej pod zaporą czołową zbiornika Racibórz Dolny, by płynąć w kierunku miasta nowym kanałem odprowadzającym. Po tej operacji wyłączony zostanie dotychczasowy odcinek Odry.

Uruchomienie Upustu do Odry Miejskiej wraz z kanałami doprowadzającym i odprowadzającym zaplanowano na czerwiec 2019 roku. Całość operacji zostanie przeprowadzona w taki sposób, by zapewnić dopływ wody do Odry Miejskiej bez konieczności „zatrzymania” rzeki (wstrzymania przepływu wody). Realizacja prac nie będzie oddziaływała na mieszkańców miasta, nie wywrze również znaczącego wpływu dla tzw. Odry Miejskiej.

W drugim etapie wody rzeki Odry zostaną z kolei skierowane nowym korytem do najważniejszej budowli zbiornika – Budowli Przelewowo-Spustowej. Realizacja tej operacji jest planowana pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku” – mówi Linda Hofman z Wód Polskich

 

publ.: EmZet

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here