Raciborski PKS z ujemnym bilansem w minionym roku

PKS podsumował rok
PKS podsumował miniony rok

Spółka zakończyła działalność ujemnym wynikiem finansowym na poziomie 301 tys. złotych.

Na ujemny bilans wpływ miało kilka niesprzyjających transportowi czynników. Były to przede wszystkim malejące przychody z przewozów pasażerskich, spowodowane spadkiem sprzedaży biletów miesięcznych oraz istotny wzrost poziomu kosztów paliw oraz wynagrodzeń – informuje prezes spółki Damian Knura.

- reklama -

Działania starosty raciborskiego doprowadziły do zawarcia pod koniec listopada 2018 r. umowy na świadczenie przez PKS w Raciborzu usług publicznego transportu zbiorowego na terenie całego powiatu raciborskiego z wszystkimi włodarzami gmin, co od 1 marca 2019 r. zapewnia stabilność finansowania oraz działania spółki na lokalnym rynku.

Pierwszy kwartał 2019 r. PKS zakończył wynikiem dodatnim na poziomie 100 tys. zł. Na wynik ten składa się kilka decydujących czynników tj. stabilne przychody z wykonywania transportu publicznego na terenie powiatów: raciborskiego, rybnickiego oraz wodzisławskiego, jak również powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego, zagwarantowane dofinansowanie do nierentownych kursów oraz zwiększona ilość usług świadczonych komercyjnie szczególnie w zakresie przewozów pracowniczych.

– Niestety wynik za pierwszy kwartał, choć pozytywny, nie jest wyznacznikiem dla całego roku – informuje prezes Knura. Zagrożeniem dla wyniku obecnego kwartału jest załamanie sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych, które PKS odnotował w kwietniu i maju.

Strajk nauczycieli, okres świąteczny, długi weekend majowy oraz trwające matury spowodowały drastyczny spadek zainteresowania zakupem biletów. Łączna liczba zakupionych biletów na maj zmalała o ponad 1300 szt. w odniesieniu do marca br. (w marcu PKS sprzedał 4108 biletów, a w maju już tylko 2765). Największy spadek zanotowano szczególnie w grupie osób dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych.

Powyższa tendencja ze względu na okres wakacyjny utrzyma się do końca sierpnia. PKS w Raciborzu, w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, prognozuje wzrost przychodów od września, na co składać będzie się powrót młodzieży do szkół (w tym roku podwójny rocznik uczniów) oraz utrzymanie obecnie obsługiwanych przewozów komercyjnych.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here