Rząd chwali się efektami walki z ubóstwem. „To dzięki 500+”

Dzięki rządowym programom socjalnym, poziom ubóstwa ekonomicznego w Polsce znacznie się obniżył. Tak wynika z najnowszych badań.

Według przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce, w ostatnich latach mamy do czynienia z istotnym spadkiem zasięgu ubóstwa ekonomicznego, szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. W 2017 r. (ostatnie dostępne dane GUS) stopa ubóstwa skrajnego spadła do poziomu 4,3%, czyli o 3,1 pkt. proc. w ciągu 4 lat.

- reklama -

W IV kw. 2017 r. dla gospodarstwa 1-osobowego minimum egzystencji wynosiło 582 zł, natomiast dla gospodarstwa 4-osobowego było to 1571 zł. Zgodnie z metodologią GUS, konsumpcja poniżej minimum egzystencji, będącym jednocześnie granicą ubóstwa, utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla biologicznego rozwoju człowieka. Poniżej tej granicy mówimy o ubóstwie skrajnym – informują ministerialni urzędnicy.

Wg MPiT tak istotna redukcja ubóstwa nastąpiła w naszym kraju m.in. dzięki wprowadzonym pakietom socjalnym, takim jak świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus, a także wskutek pozytywnych zmian na rynku pracy, np. dynamicznego wzrostu płacy minimalnej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GUS, znaczącą poprawę, pod względem wyzwolenia się z ubóstwa, odczuły przede wszystkim rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkańcy wsi. To bardzo pozytywna tendencja, biorąc pod uwagę spójność społeczną oraz długofalowy interes Polski. Zrównoważony rozwój gospodarczy i silna klasa średnia stanowią ważny stabilizator bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.

EnDe

#MPiT

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here