Powiatowa operacja scalania gruntów w gminie Pietrowice Wielkie

0
Powiatowa operacja scalania gruntów w gminie Pietrowice Wielkie
Powiatowa operacja scalania gruntów w gminie Pietrowice Wielkie

Celem zadania jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od marca 2017 roku Powiat Raciborski realizuje zadanie dot. „scalania gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa pn. „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie”. Obejmuje ono prace geodezyjne oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

- reklama -

Celem zadania jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Koszt realizacji operacji wynosi 11 084 525,80 zł. Są to środki zewnętrzne w całości pozyskane przez Powiat Raciborski. 7 053 082,00 zł stanowią środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 4 031 462,80 zł to środki z budżetu państwa.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek. W tym roku w zakresie zagospodarowania poscaleniowego zostanie przebudowanych i utwardzonych 16,217 km dróg transportu rolnego, oczyszczonych i udrożnionych 1812 mb rowów wraz z przepustami oraz przełożonych 350 mb rurociągów drenarskich w oparciu o dokumentację projektową, jaka została już wykonana.

Aktualnie Powiat przystąpił do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dróg transportu rolnego, którego rozstrzygnięcie planowane jest już w marcu. Prace powinny ruszyć w kwietniu bieżącego roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec października 2020 r.

Ponadto w marcu planuje się również przystąpić do przetargu na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem, udrożnieniem i odmuleniem urządzeń melioracji wodnej i przekładką rurociągów drenarskich. Wszystkie prace Powiat planuje odebrać i rozliczyć do końca tego roku.

Scalenie gruntów na obrębie Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie jest już trzecim, które do tej pory zostało przeprowadzone przez Powiat. Równorzędnie prowadzone są postępowania na obrębach: Lekartów i Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie oraz Krzyżanowice i Roszków w gminie Krzyżanowice. Ostateczna data realizacji operacji typu „scalanie gruntów” to czerwiec 2023 r.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here