Koronawirus w Raciborzu [AKTUALIZACJA]

2
Jak chronić się przed koronawirusem?
Koronawirus. Fot. freepik.com

Na oddziale zakaźnym raciborskiego szpitala przebywają dwie osoby zakażone koronawirusem.

W Polsce potwierdzono dziś, 8 marca, pięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

- reklama -

Najpierw Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przypadkach mężczyzny z woj. śląskiego i kobiety z woj. mazowieckiego. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie. Oboje są w dobrym stanie. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Część osób już trafiła na kwarantannę. Mężczyzna – rybniczanin – przebywa na oddziale zakaźnym raciborskiego szpitala. Przyjechał autokarem z Włoch.

Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych przypadkach potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Jeden z nich dotyczy kobiety, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala w Raciborzu.

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu już kilka dni temu podjął środki ostrożności – zawieszono możliwość odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych do odwołania.

Ogólne zasady postępowania epidemiologicznego w związku z ryzykiem wystąpienia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne – każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.

Kryteria epidemiologiczne – każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Ogólne zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2):
– pacjent, u którego wystąpiły objawy, powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego,
– każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego ze względu na miejsce podejrzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Podstawowe zalecenia:
· Często myj ręce. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
· Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
· Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
· Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
· Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia: gov.pl/web/zdrowie.
· Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2 lub bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

oprac. /kp/

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here