Konferencja naukowa o organizacji ochrony zdrowia na wypadek pandemii

koronawirus
Fot. unsplash.com

– Podejmowane od marca działania spowodowały wiele zmian w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Przychodzi czas wyciągnąć wnioski i zastanowić się, jak przygotować społeczeństwo na kolejne epidemie – zapowiadają organizatorzy – Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej.

Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej zamierza zorganizować konferencję naukową poświęconą organizacji ochrony zdrowia na wypadek pandemii. Liczy na współorganizację przez urzędy, instytucje, media, stowarzyszenia i inne podmioty.

- reklama -

– Okres ostatnich miesięcy dostarczył nam wiele informacji. Przeżywamy ten trudny czas w obawie o nasze i naszych najbliższych zdrowie o życie. Zastanawiamy się, czy jako państwo i społeczeństwo byliśmy na to należycie przygotowani, jeśli nie, to dlaczego? – pisze Piotr Klima, radny, przewodniczący komitetu.

– Podejmowane od marca działania spowodowały wiele zmian w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Przychodzi czas wyciągnąć wnioski (ocenić blaski i cienie) i zastanowić się, jak przygotować społeczeństwo na kolejne epidemie. Konferencja będzie poświęcona głównie naszemu regionowi. Jej owoce mogą okazać się przydatne dla wszystkich zainteresowanych. Na planowaną konferencje zamierzamy zaprosić autorytety naukowe, ekspertów i specjalistów w takich dziedzinach jak: organizacja ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, prawodawstwo i ekonomia związane z podmiotowym tematem, epidemiologia, wirusologia, bakteriologia, zabezpieczenie medyczne, funkcjonowanie jednostek służby zdrowia ogólnodostępnych, psychologia i inne. Zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, przedstawicieli medycznych towarzystw naukowych, samorządów zawodów medycznych, służb sanitarnych, Rzeczników Praw: Pacjenta, Obywatelskich, Dziecka, architektów i urbanistów, przedstawicieli organizacji seniorskich, DPS-ów, MOPS-ów, ośrodków opieki społecznej. Zaprosimy przedstawicieli samorządów miast, w których działają szpitale jednoimienne oraz pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli mediów, służby mundurowych, nauczycieli i duchownych. Liczymy również na udział gości z zagranicy, którzy przybliżą nam temat, jak u nich radzono sobie z pandemią. Mamy nadzieję, że zaproszenia na konferencję przyjmą przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich. O objęcie patronatu honorowego poprosimy ważne i zacne osoby – pisze Piotr Klima.

– Aktualnie odbywamy rozmowy wstępne i kierujemy korespondencje do ww. Obecne za konferencji media przekażą informacje o konferencji społeczeństwu w naszym regionie i w całym kraju. Konferencję naukowa zamierzamy zorganizować w Raciborzu w czasie dogodnym dla osób zaproszonych po ustaniu pandemii. Mamy nadzieję, że zaprezentowane referaty i inne opracowania zostaną opublikowane w czasopismach naukowych i ogólnodostępnych krajowych i zagranicznych. Będziemy też chcieli je wydać w publikacji zwartej w postaci książki – informuje przewodniczący komitetu.

Ważnym celem konferencji będzie analiza działań, jakie zostały podjęte oraz stanu przygotowań do pandemii pod kątem wyciągnięcia wniosków, jak przygotować się na kolejne, mniej czy bardziej groźne, epidemie i masowe zagrożenia z różnych przyczyn.

Organizatorzy chcieliby też wykorzystać doświadczenia, odczucia, własne opinie i wnioski nt. przebiegu pandemii mieszkańców Raciborza i powiatu, przedstawicieli różnych urzędów, instytucji, stowarzyszeń, zakładów i innych podmiotów, którzy zostaną poproszeni o ich opisanie i przekazanie do komitetu redakcyjnego, który zajmie się opracowaniem i wydaniem w postaci artykułów oraz książki, która przygotowana będzie do druku w przyszłym roku. Informacje o warunkach uczestnictwa w tym przedsięwzięciu znajdą się w Komunikacie nr 2, który wydany zostanie pod koniec czerwca.

– Liczymy na to, że organizacja konferencji w Raciborzu przyniesie naszemu miastu wiele chluby i uznania. Zapraszamy do współpracy i włączenia się do prac komitetu organizacyjnego konferencji – zachęca Piotr Klima.

Zainteresowane konferencją osoby proszone o kontakt: Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej, 47-400 Racibórz, ul. ks. Londzina 36, tel. 501088491, mail: [email protected].

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj