Czy planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 24? Prezydent odpowiada

Dariusz Polowy, Krystyna Klimaszewska
Prezydent Dariusz Polowy, radna Krystyna Klimaszewska. Zdjęcia archiwalne

Radna Krystyna Klimaszewska zapytała, czy planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 24 przy ul. Bielskiej do Szkoły Podstawowej nr 1. Chciała również wiedzieć, dlaczego osoby z biura projektowego bez wstępnych uzgodnień ani powiadomienia dyrekcji przedszkola wykonują pomiary budynku w sytuacji obowiązujących zaostrzeń epidemicznych.

Radna Krystyna Klimaszewska wystosowała interpelację, w której pyta o przyszłość Przedszkola nr 24 na Ostrogu.

- reklama -

– W trosce o zapewnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy planowana jest likwidacja Przedszkola nr 24 z oddziałami: integracyjnym i specjalnym przy ul. Bielskiej?
2. Czy planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 24 z oddziałam: integracyjnym i specjalnym przy ul. Bielskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu? Czy takie rozwiązanie zapewni dzieciom niepełnosprawnym prawidłowy rozwój psychomotoryczny oraz bezpieczeństwo?
3. Dlaczego osoby z biura projektowego bez wstępnych uzgodnień ani powiadomienia dyrekcji przedszkola, przychodzą i wykonują pomiary budynku w sytuacji obowiązujących zaostrzeń epidemicznych? Dlaczego kadra przedszkolna dowiaduje się o zamiarach przenoszenia przedszkola od osób postronnych, stwarzając przy tym sytuację niekomfortową wśród personelu oraz obawy co do przyszłości – pytała radna.

K. Klimaszewska dodała, że Przedszkole nr 24 posiada długoletnią tradycję kształcenia przedszkolnego, gdzie są stworzone warunki architektoniczne oraz ogrodowe dla każdego dziecka w tym niepełnosprawnego. jej zdaniem tak przystosowany budynek oraz wykwalifikowana kadra w tej dziedzinie dają szanse rozwoju na miarę możliwości dziecka, przy stosowaniu nowoczesnych metod i oryginalnych rozwiązań.

W odpowiedzi prezydent Dariusz Polowy napisał, że nie zamierza likwidować ani przenosić przedszkola. Wyjaśnił też dlaczego dyrekcja przedszkola nie została poinformowana o wizycie osób z biura projektowego. Pełna treść odpowiedzi poniżej.

Nawiązując do interpelacji z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zapewnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych uprzejmie informuję:
1. Przedszkole Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym jest dla raciborzan ważnym centrum edukacyjnym, które świadczy opiekę zarówno dla dzieci zdrowych jak i dzieci z problemami rozwojowymi i psychofizycznymi, zatem nie noszę się z zamiarem likwidacji tej jednostki oświatowej.
2. W lutym tego roku nie przedstawiłem Radzie Miasta żadnego aktu prawa miejscowego, które wskazywałoby, że zamierzam przenieść Przedszkole nr 24 do Szkoły Podstawowej Nr 1. Od ponad roku Wydział Edukacji, Kultury i Sportu prowadzi szereg analiz, które pozwolą szanownej Radzie w najbliższych latach na podjęcie ważnych decyzji dla raciborskiej oświaty. Nadmienić pragnę, że liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w minionym roku szkolnym w raciborskich przedszkolach wynosiła 27 dzieci. Ponad 10 wychowanków nie uczęszczało do Przedszkola Nr 24 ponieważ liczba oddziałów i wymagania prawne nie pozwoliły na ich przyjęcie. Zatem uczęszczały te dzieci do innych przedszkoli, a jak Pani słusznie zauważyła Przedszkole Nr 24 ma odpowiednie warunki architektoniczne oraz posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Stworzenie jednej dużej placówki zaspokajającej potrzeby wszystkich małych obywateli z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi byłoby dla mnie realizacją zamierzenia, którym jest troska o młodego obywatela tego miasta.
3. Odnosząc się do Pani uwagi dotyczącej wizyty projektanta w przedszkolu: realizując uprawnienia właściciela obiektu, skierowałem przedstawiciela biura projektowego celem inwentaryzacji jednostki i jej potrzeb lokalowych. W wyniku braku kontaktu  z dyrektorem przedszkola pracownik pełniący dyżur w placówce nie był w pełni poinformowany o wizycie osób z biura projektowego. Wizyta w jednostce odbyła się  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie poinformowałem personelu o zamiarze przeniesienia placówki bo nie planuję zmian organizacyjnych dla tej jednostki.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj