Urząd Miejski w Krzanowicach uruchamia punkt przyjęć „Czyste powietrze”

ekologia
Fot. freepik.com

Punkt będzie czynny codziennie w godzinach pracy urzędu. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Od 11 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach działa punkt w ramach programu „Czyste powietrze”. Punkt będzie czynny codziennie w godzinach pracy urzędu, na parterze w pokoju nr 6. Obsługa punktu: Paulina Bokwa, tel. 32410 82 02 wew. 130.

- reklama -

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

15 maja ruszyła nowa wersja rządowego programu. Gmina Krzanowice przystąpiła do niego w ramach porozumienia z WFOŚiGW. Program ten już istnieje na rynku od 2018 r., jednak w tym roku zaszły w nim istotne dla wnioskodawców zmiany mające na celu zwiększenie dostępności dofinansowania oraz dostosowanie do zgłaszanych oczekiwań oraz przyspieszenia tempa realizacji programu. Do najważniejszych zmian należy znaczne uproszczenie wniosku oraz skrócenie czasu jego rozpatrywania – do 30 dni. Rezygnuje się również z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zmieniona została także dotychczasowa zasada dotycząca konieczności rozpoczęcia inwestycji po złożeniu wniosku. W nowym naborze możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia inwestycji (dotyczy to inwestycji rozpoczętych po 15 maja 2020 r.).

Projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmującego swoim działaniem teren województwa śląskiego (w biurze Programu Czyste Powietrze w Katowicach i biurach terenowych programu) lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, 47-470 Krzanowice, ul. Morawska 5, pokój nr 6 (parter urzędu), tel. 32410 82 02 wew. 130. Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta lub poprzez serwis gov.pl.

Co z wnioskami już złożonymi? Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja 2020 r. będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy obowiązujących na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15 maja 2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji programu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj