Powiatowa Rada Rynku Pracy o bieżącej sytuacji w regionie

Powiatowa Rada Rynku Pracy
Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Tematem spotkania była m.in. aktualna sytuacja na rynku pracy, zadania nałożone na Powiatowe Urzędy Pracy czy tarcza antykryzysowa.

16 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym wzięli udział Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Jacek Kąsek – dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz Magdalena Gurak – dyrektor HR Rafako S.A. oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy Mirosław Ruszkiewicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz kierownicy referatów urzędu pracy. Obecni byli także starosta Grzegorz Swoboda oraz przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Pan Marek Kurpis.

- reklama -

Na posiedzeniu Grzegorz Sikorski przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie śląskim, nową perspektywę finansowania ze środków unijnych oraz zadania nałożone na Powiatowe Urzędy Pracy. Aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz usługi realizowane w ramach tarczy antykryzysowej zaprezentował Mirosław Ruszkiewicz. W dalszej części posiedzenia Jacek Kąsek przedstawił obecne i planowane na rok szkolny 2021/2022 kierunki kształcenia zawodowego, poinformował również o nowo powstałych w Centrum pracowniach do nauki zawodu oraz o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Magdalena Gurak omówiła plan restrukturyzacji zakładu oraz główne wyzwania, jakie stoją przed Rafako S.A. Na zakończenie posiedzenia członkowie rady wystąpili z wnioskiem w sprawie podkreślenia istotnej roli, jaką pełni zakład Rafako w zatrudnianiu pracowników młodocianych.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj