RewitalizujeMY – pierwsze konsultacje raciborzan zakończone!

  RewitalizujeMY - pierwsze konsultacje społeczne
  RewitalizujeMY - pierwsze konsultacje społeczne

  Podczas spaceru badawczego ulicami raciborskiego miasta zebrano ważne wnioski i rekomendacje mieszkańców.

  Po co wyznacza się te obszary?

  - reklama -

  Samorządy lokalne mają możliwość szczególnego skupienia się na tych częściach miast, które borykają się z dużymi problemami społecznymi. Miejsca, o których mowa są również niejednokrotnie zaniedbane i mało atrakcyjne gospodarczo. Narzędziem służącym ich odnowie jest gminny program rewitalizacji.

  Aby go opracować, miasto musi w pierwszej kolejności zestawić dane statystyczne i opinie mieszkańców, a w konsekwencji wskazać racjonalne przesłanki co do wyboru terenów, które uznawane są za problemowe. Ustawa (z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) nakazuje w takiej sytuacji wskazanie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji (gdzie problemy występują najbardziej intensywnie). Na realizację działań dotyczących tych przestrzeni samorządy lokalne mogą między innymi starać się o wsparcie z funduszy zewnętrznych.

  Jak wyznaczono obszary?

  W wyniku prac koordynowanych przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta przygotowano dokument diagnozy. Posłużono się różnymi wskaźnikami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi, aby zaproponować zasięg obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

  Następnie Prezydent Miasta ogłosił konsultacje społeczne tak zarysowanej koncepcji. Dwie osoby złożyły uwagi szczegółowe, a ponad sto dwadzieścia innych osób (głównie mieszkańców Raciborza) odpowiedziało na zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej najważniejszych zagadnień związanych z rewitalizacją. Zdaniem respondentów, najpilniejszej interwencji wymagają: Centrum, Stara Wieś, Proszowiec , Miedonia oraz Mała Płonia. W szczegółach wskazywano, na potrzebę rewitalizacji placu Długosza, otoczenia dworca kolejowego w Raciborzu, terenu po żwirowni, terenu po rzeźni, a także otoczenia ulic: Rybnickiej, Fabrycznej, Głubczyckiej, Londzina i Reymonta. Obszary te znajdują się w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego.

  Odbył się również spacer badawczy, w którym mieszkańcom towarzyszyli wiceprezydent Dawid Wacławczyk, Miejska Konserwator Zabytków, Architekt Miejska i Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynku w Raciborzu, a także przedstawicielki Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz i autorzy wspomnianej wcześniej diagnozy. Trasa wiodła ulicami: Dąbrowskiego, Kopernika, Spółdzielczą, Głubczycką, Londzina i Stalmacha.

  Co wobec tego?

  Szczegółowe wnioski i rekomendacje zebrane w ankietach oraz podczas spaceru można znaleźć w raporcie. Konsultacje społeczne potwierdziły zasadność wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, których zasięg ilustruje mapa. Skonsultowany projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta, która rozpatrzy go na majowym posiedzeniu.

  mapa rewitalizacji Raciborza
  mapa rewitalizacji Raciborza
  - reklama -

  KOMENTARZE

  Proszę wpisać swój komentarz!
  zapoznałem się z regulaminem
  Proszę podać swoje imię tutaj