Ul. Rybnicka w Raciborzu będzie wyremontowana

Ul. Rybnicka w Raciborzu będzie wyremontowana

Przebudowa dotyczy odcinka od ul. Jana do mostu na kanale Ulga w Raciborzu o długości ok. 1,4 km wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

Miasto Racibórz ogłosiło przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze wraz z ścieżkami pieszo-rowerowymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem. Otwarcie ofert nastąpi 8 września. Wyłoniony w toku tego postępowania wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania od daty zawarcia umowy. Wartość projektu to 19 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 18 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

- reklama -

– Abyśmy mogli przygotować i ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, konieczne było zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim – zarządcą drogi a Miastem Racibórz. Razem z marszałkiem województwa śląskiego ustaliliśmy zasady realizacji i finansowania przebudowy ul. Rybnickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do mostu na kanale Ulga. Gmina Racibórz jest wyłącznym inwestorem zadania. Na czas jego realizacji Województwo Śląskie przekazało Miastu Racibórz zarządzanie objętym przebudową odcinkiem drogi wojewódzkiej 935. Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji – wyjaśnia prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Przebudowa ul. Rybnickiej dotyczy odcinka od ul. Jana do mostu na kanale Ulga w Raciborzu o długości ok. 1400 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową jak chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe czy oświetlenie. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz skomunikowanie terenów z drogą Racibórz – Pszczyna. Inwestycja posiada pełną dokumentację wykonawczą wykonaną na zlecenie ZDW wraz z decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Usprawni komunikację pomiędzy nowo wybudowaną obwodnicą Raciborza a strefą gospodarczą przy ul. Bartka Lasoty i Mikołowskiej.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj