egzamin gimnazjalny

Na zakończenie roku szkolnego gimnazja otrzymały wyniki majowego egzaminu 2004. W województwie śląskim średnia punktów z części humanistycznej wyniosła 28,1 ( to trzeci wynik w Polsce po woj. mazowieckim i małopolskim), z części matematyczno-przyrodniczej 24,0 punktów ( dla porównania: w woj. mazowieckim 26,5 – ale należy zauważyć, że arkusze egzaminacyjne są różne dla poszczególnych województw).Egzamin składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Za każdą część uczeń mógł otrzymać maksymalnie po 50 punktów.
W porównaniu do zeszłego roku wyniki, tak jak w Sprawdzianie 2004 szkół podstawowych, są zdecydowanie niższe. Może to świadczyć o tym, że o wiele trudniejsze były zadania. Inny powód niższych wyników to min. według komisji egzaminacyjnych utrudnione wręcz ukrócone ściąganie.
Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Wynik egzaminu (podawany w formie punktów) nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum, natomiast zadecyduje podczas naboru do szkoły ponadgimnazjalnej, bowiem na przyjęcie do liceum wpływają oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego i szczególne osiągnięcia.
Egzamin bada następujące umiejętności: skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.
Testy przeprowadzane są na terenie placówki, ale sprawdzane przez egzaminatorów komisji egzaminacyjnej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here