Sesja Rady Miasta Racibórz

0

Po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta odbędzie się 24 sierpnia. Po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się 24 sierpnia. Planowany początek posiedzenia o godz. 14.00. Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Racibórz.
3.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4.Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.Kierunki rozwoju dzielnic Raciborza – założenia do Planu Rozwoju Lokalnego 2006 – 2008.
6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta w sprawach – sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Gminy Racibórz.
7.Ochrona Ludności w sytuacjach kryzysowych.
8.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
9.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/99 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 sierpnia 1999r dot. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu.
10.Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5.
11.Uchwała w sprawie nadania pierwszego Statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu Nr 2 w Raciborzu przy ulicy Tuwima 1./ Ze względu na obszerność materiału statut nie został przesłany. Szczegółowo omówiony będzie podczas posiedzeń komisji przez Dyrektora ZSP/.
12.. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 maja 2004r w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Racibórz.
13.Uchwała w sprawie powołania Ra dy Muzeum w Raciborzu.
14.Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Racibórz, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/823/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2002r.
15 Uchwała w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji dla Państwa Nadieżdy Dmitrijewej, Jurija, Andrzeja i Michała Gryckiewicz.
16.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/112/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 03 marca 2003r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Racibórz.
17.Uchwała w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów.
18.Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz.
19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej.
20.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej – Anny.
21.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Stalmacha.
22.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5.
23.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
24.Zakończenie sesji.- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here