Festiwal zespołów szkolnych

0

14 -18 listopada organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Raciborzu i raciborski MDK zapraszają do wzięcia udziału w VI Powiatowym Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych.1.VI Powiatowy Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych jest przeglądem dorocznej pracy zespołów artystycznych działających w placówkach oświatowych i instytucjach kultury w następujących kategoriach: TEATRALNA, TANECZNA, MUZYCZNA.
W przeglądzie biorą udział zespoły artystyczne (teatralne, taneczne, muzyczne), a także soliści kategorii wokalnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wszystkich typów powiatu raciborskiego.
W przeglądzie nie biorą udziału dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Główny organizator Festiwalu:Starostwo PowiatoweUl. Klasztorna 647-400 Racibórz

3. Współorganizator Festiwalu:Młodzieżowy Dom KulturyUl. Stalmacha 1247-400 Racibórz Tel. 415 23 28http: www.mdk-raciborz.ple-mail: [email protected]

4. Miejsce i termin przesłuchań konkursowych:
TANECZNE – 14 – 15 listopada 2005 r. – godz.10.00
Dom Kultury ” STRZECHA”, ul. Londzina 38

TEATRALNE – 16 listopada 2005 r. – godz.10.00
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Stalmacha 12

MUZYCZNE – 17 listopada 2005r. – godz. 10.00
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Stalmacha 12

5. Koncert Galowy Festiwalu:18 listopada 2005 roku, godzina 11:00, Sala widowiskowa Domu Kultury „STRZECHA”, ul. Londzina 38

Regulamin – TANIEC
Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:
– 7 -10 lat
– 11 – 15 lat
– 16 – 20 lat
– zespoły taneczne to minimum 6 osób
– nazewnictwo w języku polskim
– taka sama ilość uczestników w I i w II układzie
– w przypadku muzyki mechanicznej zaleca się muzykę instrumentalną, w przypadku wokalu w języku obcym pełne zrozumienie tekstu i jego tematyczne odzwierciedlenie w choreografii.

INSCENIZACJA TANECZNA – zespoły prezentują taneczną inscenizację bajki, wiersza lub piosenki. Zespół przedstawia jedną inscenizację. Maksymalny czas – 4 min.

WIDOWISKO TANECZNE – zespoły prezentują jedno widowisko sceniczne zawierające elementy tańca, śpiewu, gimnastyki artystycznej, wykorzystując rekwizyty lub inne efekty sceniczne. Czas do 15 min.

MINIATURA TANECZNA – zespoły przedstawiają interpretację utworu instrumentalnego, posiadający jednolity styl i charakter. Zespół przedstawia 2 układy. Maksymalny czas jednego układu – 4 min.

TANIEC LUDOWY – zespoły folklorystyczne prezentują tańce układy choreograficzne tańców ludowych, obowiązuje zachowanie proporcji miedzy śpiewem, a tańcem. Wyklucza się śpiew z playbacku. Maksymalny czas – 12 min.

TANIEC TOWARZYSKI – zespoły prezentują układy taneczne o opracowaniu scenicznym oparte na elementach tańców towarzyskich – także narodowych w formie towarzyskiej, a/ układ parowy, b/ układ grupowyZespoły przedstawiają 1 lub 2 układy taneczne. Czas prezentacji do 6 minut.

TANIEC NOWOCZESNY – (disco show, brake dance …) – zespoły, soliści, duety. Wykonawcy prezentują dwa układy taneczne. Maksymalny czas jednego układu – 4 min.

PLACÓWKI TYPUJĄ TYLKO PO JEDNYM ZESPOLE Z KAŻDEJ KATEGORII.
W przypadku rażącego przekroczenia czasu prezentacji jury ma prawo przerwać występ.

Jury ocenia: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Laureaci V Festiwalu nie mogą zgłosić do VI Festiwalu nagrodzonych układów tanecznych.
Wszystkich informacji dotyczących Festiwalu udziela sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu tel. 032 / 415 23 28

Regulamin – TEATR
– Teatr poezji i estrady poetyckie
– Teatr publicystyczny
– Teatr dramatyczny
– Teatr lalkowy
– Teatr ruchu i pantomimy
– Teatr obrzędowy
– Kabaret

Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:
– 7 – 10 lat
– 11 – 15 lat
– 16 – 20 lat

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

Regulamin – Muzyka
1.Soliści, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne przygotowują po 2 utwory muzyczne o maksymalnym czasie trwania nie przekraczającym łącznie – 8 minut.
2.Repertuar wykonawcy powinien być dostosowany tematycznie do wieku i możliwości wokalnych uczestników konkursu.
3.Preferowane są utwory o charakterze żywiołowym wykorzystującym zarówno repertuar szkolny jak i klasykę polskiej piosenki.
4. Akompaniament towarzyszący wykonawcom Konkursu może być w formie „live” i półplaybacku – tzw. podkładu muzycznego, który powinien być nagrany na kasetę magnetofonową lub płytę CD – szczegóły techniczne powinny być podane w karcie zgłoszenia.
5.Od godz. 8.00 w dniu Konkursu istnieje możliwość odbycia prób akustycznych w Sali widowiskowej MDK w Raciborzu – organizatorzy telefonicznie poinformują o dokładnej godzinie prób.

Jury ocenia: dobór repertuaru, czystość śpiewania,interpretację piosenek, dykcję, ogólny wyraz artystyczny

Przepisy ogólne
1.Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2.Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.

6. CELE FESTIWALU:
Zasadniczym celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu i oceny dorobku uczniowskich zespołów artystycznych.
ZESPOŁY TANECZNE:- konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych – popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami artystycznymi
ZESPOŁY TEATRALNE:- wymiana doświadczeń w zakresie formy pracy w zespołach teatralnych wszystkich typów – rozwijanie wszechstronnych poszukiwań estetycznych poprzez prezentację różnorodnych form teatralnych – konfrontacja nurtów i zainteresowań teatralnych młodzieży szkolnej – przegląd poszukiwań teatralnych
ZESPOŁY MUZYCZNE:- rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez praktyczne zapoznanie się z kulturą muzyczną – konfrontacja osiągnięć i wymian doświadczeń w dziedzinie wykonawstwa muzyki – inspiracja w kierunku poszukiwań repertuarowych i form estradowej prezentacji przygotowanego repertuaru

7. WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMUJĄ DYPLOMY

8.Oceny zespołów dokonuje Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą specjaliści ze wszystkich prezentowanych na Festiwalu dziedzin.JURY MOŻE PRZYZNAĆ NAGRODY ZA NAJCIEKAWSZE PREZENTACJE.

9. Termin zgłoszeń zespołów upływa z dniem 7 listopada 2005 roku.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here