Odszkodowania za nieruchomości lub ich części zajęte pod drogi publiczne

0

31 grudnia 2005 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie odszkodowania i ustalenie jego wysokości za nieruchomości lub ich części zajęte pod drogi publiczne, jezdnię, chodnik, pobocze.
Osoby, które utraciły prawo własności nieruchomości (albo ich części) winny zgłaszać swoje roszczenia do dnia 31 grudnia 2005 roku. Nie złożenie wniosku w tym terminie spowoduje wygaśnięcie roszczenia i uniemożliwi jego przyznanie i wypłatę.

Osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie i ustalenie w/w odszkodowania mogą skorzystać z wzoru wniosku dostępnego na internetowej stronie Powiatu Raciborskiego (www.powiatraciborski.pl) i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu (www.bip.powiatraciborski.pl ).

Wnioski można składać w:
– siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 (parter – Biuro Obsługi Klienta);
– siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42, (I piętro, pok. 102); w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.30 do 15.30 (wtorki: 7.30-17.30, piątki: 7.30-13.30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 414-08-46 wew.25, u inspektora Sebastiana Krupy.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here