„Słowo, muzyka i obraz”

0

Zapraszamy do udziału w II Powiatowym konkursie literacko- muzyczno- plastycznym „Słowo, muzyka i obraz”, który odbędzie się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu.Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości oraz prezentacja osiągnięć uczniów w zakresie sztuki literackiej, muzycznej, plastycznej; pobudzanie twórczych postaw w dziedzinie życia kulturalnego; wymiana doświadczeń wśród uczniów i nauczycieli.


Myśl przewodnia konkursu: Chcę zrozumieć świat, chcę zrozumieć sztukę .1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w dowolnie wybranym turnieju.

2. Uczestnik ma do wyboru turnieje:

· recytatorski

· turniej jednego aktora

· turniej piosenki

· plastyczny (obraz)

3. Miejsce konkursu: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 15,
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 48
(tel. 032 415 5644)

4. Termin konkursu: 23 lutego 2006 r. Początek konkursu o godz. 1000.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2006 r.(zgłoszenia na adres SSP 15 lub w sekretariacie szkoły, fax.- na karcie zgłoszenia)

6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

7. Ocena uczestników będzie się odbywać w następujących kategoriach wiekowych:

· Klasy IV- VI szkoły podstawowej

· Klasy I- III gimnazjum.

8. Regulamin dla poszczególnych
turniejów:Turniej recytatorski

· Uczestnik prezentuje 1 dowolny
wiersz w czasie do 5 min.

· Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, dykcję, interpretację, ogólny wyraz artystyczny

· Uczestnicy występują w swoich kategoriach wiekowych

· Szkoła typuje 1 uczestnika do tego turnieju.

Turniej jednego aktora

· Uczestnik prezentuje dowolny utwór literacki (lub jego fragment) w czasie do 7 min.

· Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, umiejętność wykreowania granej przez uczestnika roli, dykcję, ogólny wyraz artystyczny (mile widziana charakteryzacja, rekwizyty)

· Uczestnicy występują w swoich kategoriach wiekowych.

· Szkoła typuje 1 uczestnika do tego turnieju.


Turniej piosenki

· Uczestnicy mogą występować jako następujące podmioty wykonawcze: soliści, duety, zespoły, chóry. Będą one podlegać oddzielnej ocenie jury.

· Uczestnik (solista, duet, zespół, chór) prezentuje 1 utwór w czasie do 4 min.

· Uczestnicy występują w swoich kategoriach wiekowych

· Możliwość odtwarzania podkładów muzycznych z płyt CD, kaset magnetofonowych. Do dyspozycji będzie też instrument klawiszowy.

· Szkoła może wytypować każdy z wymienionych podmiotów wykonawczych (np. solistę, duet i chór, itd.)

· Ocenie jury podlega: dobór utworu, intonacja, dykcja, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
Turniej plastyczny

· Uczestnik wykonuje obraz- pracę plastyczną inspirowaną wybranym dziełem literackim lub utworem muzycznym. (np. ilustracja, praca symboliczna, abstrakcyjna itp.)

· Prace o formacie A2 lub A3 powinny być opisane: imię i nazwisko autora, wiek; adres szkoły i telefon; imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). Należy koniecznie podać źródło inspiracji plastycznej (tytuł utworu literackiego lub muzycznego, nazwisko autora).

· Technika wykonania pracy powinna mieścić się w kategoriach: rysunek, malarstwo.

· Prace należy składać w Sekretariacie SSP 15 (lub nadesłać pocztą)w terminie do 16 lutego 2006 roku.

· Szkoła typuje od 1 do 3 prac.

· Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i rozdanie nagród nastąpi w trakcie trwania konkursu „Słowo, muzyka i obraz” w dniu 23.II.2006.
· Nagrodzeni uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o odbiorze nagród.

- reklama -

W przypadku wątpliwości Organizatorzy udzielają informacji pod nr telefonów:

SSP nr 15- 032 415 5644

J. Chrzanowska- Rybeczka- 032 419 0455

A. Reszka- 032 415 6045

E. Kubacka- 032 417 3482.Organizatorzy: SSP 15

J. Chrzanowska-Rybeczka, Anna Reszka, Ewa KubackaKARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Słowo, muzyka i obraz”

1. Rodzaj turnieju…………………………….


2. Imię i nazwisko uczestnika (lub też nazwa zespołu w przypadku turnieju piosenki)
……………………………………


3. Repertuar:


Tytuł utworu:…………………………..
Autor:………………………………
(lub autor tekstu i muzyki)


4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy……………………..5. Nazwa i adres szkoły, telefon……………………………..

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here