Szkoły na targach

Na V Raciborskich Targach Edukacyjnych swoje oferty zaprezentowały publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające, a także uczelnie wyższe, placówki oświatowe i ośrodki szkoleniowe kształcące w systemie kursowym, działające na terenie powiatu raciborskiego.
Dla gimnazjalistów: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, ZSOMS, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Społeczne Liceum Ogólnokształacace RTO „Szkoła”, Liceum Ogólnokształcące z ZSO w Krzyżanowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w R-rzu. Również, po raz pierwszy dla gimnazjalistów, ofertę wystawiło CKU i CKP w R-rzu.Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Obok swoje stoiska ustawiły szkoły policealne i technika uzupełniające ZSE, ZSB w Raciborzu, szkoły policealne Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu z siedzibą przy ul. Słowackiego, Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające Liceum Ogónokształcące w ZSO oraz szkoły policealne, ZSZ dla dorosłych i kursy przy CKU.

Wśród gości spoza Raciborza stoiska przygotowały: Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – oddział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Wodzisłąwiu Śl. Ośrodek Dydaktyczny UŚ w Rybniku, UŚ w Katowicach – Ośrodek Zamiejscowy w Jastrzębiu zdroju, Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

/BSp/
Czytaj również V Targi Edukacyjne.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here