Weź udział w szkoleniach

„Jak stworzyć projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowanie działań i pozyskiwanie funduszy” – pod taką nazwą Związek Subregionu Zachodniego 27 – 28 marca oraz 3 – 4 kwietnia zorganizuje szkolenie.Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, urzędów pracy, instytucji szkoleniowych itp. Pozwoli zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do tworzenia projektów i pisania wniosków do EFS. Szkolenie będzie prowadzone przez Ewę Gałkę – akredytowanego trenera KOSzEFS.
Podczas szkolenia poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
– co finansuje EFS?
– jak i gdzie szukać potrzebnych informacji o EFS?
– projekt a wniosek
– praca nad pomysłem projektu
– stworzenie zarysu projektu
– z czego składa się wniosek aplikacyjny
– budżetowanie – kwalifikowalność kosztów
– harmonogram działań
– wymóg informowania o dofinansowaniu z EFS
– proces oceny wniosków
– umowa finansowania

Z kolei 29 – 30 marca w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku (ul. Chrobrego 29, koło RYFAMY) odbędzie się szkolenie – "Europejskie programy edukacyjne – możliwości wykorzystania. Fundusze strukturalne dla edukacji".

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy (przy komputerach on – line), prowadzone przez specjalistę w dziedzinie projektów edukacyjnych, pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego – pana Marka Szafrańca.
Podczas szkolenia będą poruszane nastepujące zagadnienia:
– Polityka edukacyjna UE
– Europejskie programy i akcje oświatowe – cele, priorytety i struktura
– wykorzystanie ofert edukacyjnych programów UE w pracy szkół i placówek
– Trening formułowania wniosków aplikacyjnych w wybranych programach UE
-partnerstwo w projektach
– Europejski Fundusz Społeczny – korzyści dla sektora edukacji w Polsce
– Projekty realizowane dla edukacji w latach 2004 – 2006
– Od pomysłu do projektu – zasady konstruowania projektów

Kolejna propozycja to – "Środki europejskie dla kobiet – obszary wsparcia. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet." – szkolenie organizowane 30 – 31 marca 2006 w siedzibie Związku Subregionu Zachodniego (Rybnik, ul. Białych 7, II piętro). Będzie prowadzone przez panią Justynę Kubalę – ceryfikowaną specjalistkę Programu EURO – NGO.
Podczas szkolenia będą poruszane nastepujące zagadnienia:
– obszary wsparcia
– specyfika projektów dla kobiet
– dobre praktyki – przykłady zrealizowanych projektów
– zajęcia warsztatowe – tworzenie projektu w ramach działania 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
– partnerstwa jako sposób na rozwiązywanie lokalnych problemów
– etapy tworzenia i rozwoju partnerstwa
– cechy skutecznego partnerstwa
– partnerzy i liderzy w projekcie obszary wsparcia

Szkolenia są BEZPŁATNE.
Zapewniane są materiały szkoleniowe, posiłki oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

/s/

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20 marca 2006 faksem (032) 739 55 12 lub na e-mail:[email protected]
Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba reprezentantów z jednej organizacj//i/ instytucji to dwie osoby.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here