Minister o organizacji zaopatrzenia uczniów w podręczniki

Za posrednictwe kuratorów oświaty minister edukacji Roman Giertych przekazał do szkół informacje dotyczące organizacji zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne. „Uprzejmie informuję Państwa Kuratorów, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej są prowadzone prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań legislacyjnych zmierzających do wydatnego obniżenia cen podręczników, jednak wdrożenie projektowanych zmian nastąpi nie wcześniej niż w roku 2007.
Do tego czasu, w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne obowiązują zasady dotychczasowe.

W obecnym stanie prawnym nie tylko nie ma przeszkód, ale pożądane jest, aby szkoły podejmowały we własnym zakresie działania, które przyczynią się do ułatwienia uczniom
i ich rodzicom zaopatrzenia w tańsze podręczniki. Działania te mogłyby w szczególności obejmować gromadzenie i udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o podmiotach oferujących najkorzystniejsze warunki zakupu podręczników wybranych przez nauczycieli danej szkoły, a także umożliwienie podmiotom oferującym podręczniki szkolne uzyskania informacji o zapotrzebowaniu na poszczególne podręczniki.
Za celowe należy również uznać podejmowanie przez szkoły działań organizacyjnych ułatwiających obrót podręcznikami używanymi pomiędzy uczniami lub ich rodzicami
(np. udostępnianie w tym celu pomieszczeń szkolnych, udostępnienie tablicy ogłoszeń, etc.).


Zwracam się do Państwa Kuratorów o poinformowanie o tym dyrektorów szkół oraz zachęcenie ich do aktywnego włączenia się w proces zaopatrzenia uczniów w tańsze podręczniki, w ramach istniejących możliwości prawnych i organizacyjnych.”
Podpisano Roman Giertych

- reklama -

12 KOMENTARZE

  1. A może też Tobie Raks nie odpowiada to, że obecnie mamy kalendarz gregoriański ustanowiony przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku po Chrystusie?

  2. Grzegorz XIII nic de fackto nie zmienił, a święto Boże Ciało zostało „stworzone” dopiero w XIII wieku. Nie trzeba być teologiem żeby widzieć, że coś tu jest nie tak.

  3. Papież Urban IV nic de facto nie zmienił, bo Pan Jezus był obecny ciałem i krwią już prawie 1600 lat wcześniej i nadal przebywa w sposób fizyczny między nami. Nie trzeba być tu teologiem by o tym wiedzieć.

  4. A dlaczego nie ma mojego zdjęcia? Moje ornamenty są piękniejsze a procesja wystawniejsza! Jako proboszcz parafii centralnej oczekuję, że następnym razem to moje zdjęcie uświetni relację z procesji Bożego Ciała!

  5. widzę, że proboszcz Kurowski bardzo się nudzi i stale podsyca swoje narcystyczne wizje… To ja może księdzu dam radę: niech ksiądz jedzie nie na dwa miesiące, niech ksiądz jedzie stąd czym prędzej i już nigdy nie wraca, bo takich „księży” w Raciborzu nie potrzeba!!!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here