Będą inżynierowie

Od roku akademickiego 2006/2007 nowy kierunek studiów w PWSZ w Raciborzu. Tym samym zwiększona została oferta edukacyjna dla młodzieży do 23 specjalności.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzymała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołującą w tej Uczelni 7 – semestralne studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka. Przewiduje się uruchomienie dwóch specjalności – automatyka przemysłowa i sterowniki logiczne.


Studia kończą się nadaniem tytułu inżyniera w wybranej przez studenta specjalności.


Studenci tego unikatowego kierunku uzyskają wszechstronne przygotowanie do wykonywania prac inżynierskich w zakresie projektowania automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej. Będą również wyspecjalizowani do prac związanych z automatyzowaniem systemów produkcyjnych i programowaniem komputerowym. Zdobędą kompetencje w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach mechanicznych – pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych.


Będą także znawcami informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych, eksploatacji systemów produkcyjnych projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych, baz danych i systemów sztucznej inteligencji (…). Program studiów przewiduje również opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn co umożliwi im prowadzenie prac wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych.


Na inżynierów z dziedziny automatyki i robotyki czekają liczne gałęzie przemysłu, w których produkcja oparta jest na wysoko zinformatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul. Słowackiego 55, przyjmuje już podania od przyszłych inżynierów. Kwalifikowanie na I rok studiów odbędzie się 20 lipca 2006 r.


Warto dodać, że kierunek automatyka i robotyka jest ósmym kierunkiem studiów w raciborskiej Uczelni.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here