Dla siebie i dla Ziemi

Dyrekcja oraz nauczyciele biologii II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Raciborzu zapraszają młodzież z gimnazjów Raciborza i regionu raciborskiego do udziału w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Dla siebie i dla Ziemi”.
Celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowania problemami ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska oraz obchody DNIA ZIEMI.HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

POSEŁ ANDRZEJ MARKOWIAK – wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP.

- reklama -

Regulamin I Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Dla siebie i dla Ziemi”.

1.Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są mgr Bogumiła Bąk i mgr Elżbieta Kilijan.

2.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych (od I do III) z Raciborza i regionu raciborskiego.

3.Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników.

4.Terminy

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie (pisemnie lub telefonicznie) dokonuje szkoła do dnia 31 marca 2007r. na adres:
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA w RACIBORZU

47-400 RACIBÓRZ ul. KARD.S. WYSZYŃSKIEGO 3

tel/ fax 032 415 56 57
http://zso2rac.info/.


Finał konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2007r. o godz. 12:30 w budynku II LO (sala 306).


5.Nagrody

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i książkowymi ufundowanymi przez sponsorów.
Opiekunowie laureatów otrzymują pisemne podziękowania.


6.Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników i ich opiekunów oraz lokalnych mediów.

7.Obowiązująca literatura

Podręczniki do biologii wydawnictw: ABC, NOWA ERA, OPERON.

Bryla H. „Leksykon Ekologii i Ochrony Środowiska”.
Anna Kalinowska „Ekologia wybór przyszłości”
AGENDA 21; NATURA 2000; ZIELONA LIGA – ROCZNIK 2006.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here