Zaczynają się matury 2007

Dziś pierwszy dzień matur. 4 maja punktualnie o 9.00 uczniowie zaczęli swój ważny egzamin od języka polskiego. /Na zdj. maturzystki z II LO/
Test z języka ojczystego, w przeciwieństwie do egzaminów z innych przedmiotów, piszą wszyscy maturzyści w Polsce.

Po weekendzie maturzyści przystąpią do pisania testu z języka obcego, a potem będą zdawać resztę z wybranych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki i astronomii, informatyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o tańcu).

W opinii abiturientów w raciborskich liceach najczęściej wybieranym przedmiotem jest geografia. Równie dużym powodzeniem cieszy się biologia, bo jak mówi młodzież: potrzebna jest na medycynie – i matematyka – konieczna na politechnice. Wielu wybiera WOS – podstwę prawa i nauk społecznych.Egzamin pisemny można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ale w tym roku po raz pierwszy pisze się tylko jeden z poziomów – ten, który się wybrało. Do tej pory wszyscy pisali podstawowy, a potem chętni – rozszerzony.


Matura pisemna jest egzaminem zewnętrznym, dlatego w całym kraju są takie same testy, oceniane poza szkołą ucznia przez egzaminatorów powołanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Cała matura składa się z części pisemnej i ustnej. Aby zdać maturę należy uzyskać minimum 30% punktów z wszystkich testów. Ten rok będzie ostatnim, w którym obowiązuje amnestia maturalna, czyli jeśli ktoś nie zda jednego z pięciu przedmiotów, ale z pozostałych ma 30% punktów, to matura będzie uznana.
W części ustnej egzaminów nie będzie uczestniczył nauczyciel, który uczył zdających. Wszystko po to, żeby egzamin maturalny był obiektywny.
Egzaminy ustne potrwają do 31 maja.Ostatnie rozporządzenie ministra Giertycha zapowiada, że od roku szkolnego 2009/10 będzie obowiązywał pisemny egzamin z matematyki. Nie znalazł się za to w rozporządzeniu zapis, że ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen.


/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here