Raciborskie Targi Zdrowia

13 maja podczas imprezy „Zagrajmy Razem – integracja, sport, rehabilitacja” odbyły się IX RACIBORSKIE TARGI ZDROWIA
„W DĄŻENIU DO ZDROWIA”

organizowane przez raciborski Medyk. Jest to druga tak duża impreza szkoły, która promuje zdrowie
wśród społeczności lokalnej
– podkreśla nauczycielka Medyka Barbara Tkocz i dodaje: w październiku medycy zawsze organizują
Raciborskie Dni Zdrowia.Celem Targów Zdrowia jest propagowanie zdrowego stylu życia.
Pretekstem do tego stają się punkty konsultacyjne, w których nie
tylko dokonuje się pomiarów i udziela się porad w przypadku problemów
zdrowotnych, ale przede wszystkim namawia się do aktywnego trybu
życia, racjonalnego odżywiania, radzenia sobie ze stresem, trudnymi
sytuacjami, uczy się rozróżniania fizjologii naszego
organizmu od patologii. Chodzi o to, by zwiększyć kontrolę nad
zdrowiem, a w efekcie doprowadzić do jego poprawy
-podsumowuje Barbara Tkocz.
Aby człowiek mógł mieć dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i
społeczne (jest to tzw. pozytywna definicja zdrowia według WHO)
niezbędne są umiejętności:
określania i realizowania własnych aspiracji, zaspokajania własnych potrzeb, bez konieczności wchodzenia w
konflikt z innymi, poprawiania środowiska życiowego i nauki, efektywnego rozwiązywania występujących w nim problemów.


To założenia przyświecające organizatorom Targów Zdrowia.
W tym roku podczas Raciborskich Targów Zdrowia szkoła utworzyła stoiska:

- reklama -

1. Edukacja wczesnoszkolna – mgr Barbara Łukoszek

– konsultacje indywidualne

– zabawy stymulujące rozwój

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2. Poradnictwo dietetyczne- dietetyk
Małgorzata Białdyga

– konsultacje indywidualne

– obliczanie BMI

– planowanie jadłospisów w żywieniu racjonalnym

– planowanie diety ubogoenergetycznej

3. Zdrowie dziecka- mgr Halina Dec, mgr Barbara Tkocz

– konsultacje indywidualne

– zabiegi pielęgnacyjne

– zabiegi profilaktyczne

– zachowania prozdrowotne

4. Opieka stomatologiczna – lek. stom. Ewa Kuczman – Szydło,
mgr Aleksandra Zawilińska

– konsultacje indywidualne

– pokaz techniki szczotkowania

– pokaz środków do pielęgnacji jamy ustnej

5. Pomiary- słuchacze kierunku Opiekunka Dziecięca

– ciśnienia tętniczego

– wagi ciała

– pojemność płuc

6. Nauka samobadania piersi- mgr Renata Baron

7. Organizacja czasu wolnego- mgr Urszula Nowak

– różne formy terapii zajęciowej

– metody rozwoju zdolności manualnych

8. Terapia ruchem- mgr Elżbieta Grzeszek
– zestawy ćwiczeń dla dzieci z problemem nadwagi

– pokazy ćwiczeń

9. Metody pracy z dzieckiem specjalnej troski- mgr Katarzyna
Wójcicka

10. Profilaktyka wad postawy- mgr Leszek Wróbel

Zobacz fotorelację
/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here