Głowa w piasek

Jakież było moje rozgoryczenie, kiedy Przewodniczący Rady Miasta T. Wojnar złożył wniosek, aby powyższy projekt uchwały w sprawie imiennego głosowania odrzucić.Na sesji w dniu 30 kwietnia 2007r. rozpatrywana była ważna uchwała w sprawie imiennego głosowana w radzie. Wniosek ów zgłoszony został przez radnego Tomasza Kusego i poparty przez radnych PiS-u i Oblicz. W praktyce głosowanie wyglądałoby następująco: przewodniczący obrad wyczytywałby nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Głosujący radni odpowiadaliby głośno „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Imienna lista radnych wraz z zaznaczeniem oddanego głosu zostałaby załączona do protokołu sesji. Mieszkańcy mogliby się w sposób szczegółowy zapoznać jak głosował dany radny, bez potrzeby przychodzenia na sesję. Myślę, że o takich głosowaniach lokalne media informowałyby społeczeństwo Raciborza. Służyłoby to większej przejrzystości życia publicznego, a ponadto wzmocniłoby odpowiedzialność radnych za podejmowane decyzje. Nie byłoby rozdźwięku między deklaracjami składanymi przez radnych mieszkańcom a ich głosowaniem na sesji Rady Miasta. Jakież było moje rozgoryczenie, kiedy Przewodniczący Rady Miasta T. Wojnar złożył wniosek, aby powyższy projekt uchwały w sprawie imiennego głosowania odrzucić. Niestety głosami 15 radnych koalicji wniosek ten uzyskał poparcie. Uchwała przepadła a z nią szansa na mały krok ku niezbędnym zmianom. Oto jak głosowali poszczególni radni:

TMZR
Klima Piotr – przeciw
Mainusz Henryk – przeciw
Parys Jerzy – przeciw

RS-2000
Gawliczek Marian – przeciw
Mandrysz Franciszek- przeciw
Sawicki Marian – przeciw
Wojnar Tadeusz – przeciw

KWW Mirosław Lenka
Sochacki Zenon – przeciw
Szczygielski Wiesław – przeciw
Szydłowski Krzysztof – przeciw
Wolny Ryszard – przeciw
Wyglenda Eugeniusz – przeciw

Platforma Obywatelska:
Jarosz Artur – przeciw
Myśliwy Krzysztof – przeciw
Myśliwy Robert – za

SLD
Klimaszewska Krystyna – przeciw

PiS
Biskup Elżbieta – za
Dudkiewicz Katarzyna – za
Kusy Tomasz – za
Lenart Małgorzata – za

Oblicza
Gorczyca Ludwik – za
Urbas Grzegorz – za
Wałach Roman – za

/Mieczysław Heflinger
Tekst zaczerpnięto z "Oblicz" nr 5 z 2007 r./

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here