Urzędowe tasowanie

14 czerwca 2007 r. w Sali Ślubów przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Powodem zwołania sesji był wniosek złożony 8 czerwca przez radnego Manfreda Wronę w imieniu grupy radnych (Sylwester Larysz, Ernest Drazik, Gerard Hanusek, Marcelina Waśniowska i Manfred Wrona).

Wnioskodawcy proponowali m. in. podjęcie uchwał dotyczących odwołania przewodniczących komisji oraz ich składów i powołania nowych składów komisji. We wniosku znalazł się także projekt uchwały dotyczący zmiany w statucie gminy, która polegać miała na wyłonieniu z kompetencji Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej spraw dotyczących sportu i rekreacji, i powołanie dodatkowej, szóstej komisji, pod nazwą Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji. Złożony przez M. Wronę wniosek nie zawierał uzasadnienia.

- reklama -

W trakcie sesji wniosek został rozszerzony o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku wszczętych procedur, dotychczasowy przewodniczący rady – radny Andrzej Kubiczak został odwołany ze swojej funkcji.

W tej sytuacji, radny Piotr Andrzej Klichta zrezygnował ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Po przeprowadzonym głosowaniu, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Manfred Wrona.

Funkcję wiceprzewodniczącego rady objęła radna Sabina Chroboczek-Wierzchowska.


 /n/

/Na podstawie informacji zamieszczonej na internetowej stronie Urzędu Miasta Kuźni Raciborskiej/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here