Sesja Rady Miasta

31 października o godz. 14.00 w sali kolumnowej magistratu odbędzie się sesja Rady Miasta.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2007-2020.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.
7. Uchwała w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów.
8. Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
9. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych publicznych wraz z ustaleniem ich przebiegu położonych na terenie miasta Racibórz (projekt przekazany na poprzedniej sesji).
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Wesołej 50.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Starowiejskiej.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Sudeckiej.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Cegielnianej.
15. Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Racibórz.
16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/111/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
18. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Racibórz do Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych.
19. Uchwała w sprawie powołania Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury.
20. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Racibórz, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/823/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2002 r.
21. Uchwała w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
22. Uchwała w sprawie zasad wyrażania zgody na posługiwanie się nazwą geograficzną miasta Racibórz.
23. Uchwała w sprawie wyboru ławników.
24. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
25. Interpelacje, zapytania i wnioski.
26. Zakończenie sesji.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here