Konkurs „Oswajanie ortografii”

Konkurs adresowany jest do uczniów kl.IV – VI SP i uczniów gimnazjów ze zdiagnozowaną dysortografią.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie


„Oswajanie ortografii”.Konkurs adresowany jest do uczniów kl.IV – VI SP i uczniów gimnazjów ze zdiagnozowaną dysortografią.


Zakładamy, że każdy uczeń jest w stanie pokonywać swoje ograniczenia, rozwiązywać problemy, odnosić sukcesy. Część uczniów pomimo systematycznej pracy nie odnosi jednak sukcesów, ich praca nie jest nagradzana, co skutkuje spadkiem motywacji. Aby wzmacniać motywację m.in. tych uczniów ogłaszamy niniejszy konkurs.
Ważnymi osobami dla ucznia są rodzice i nauczyciele i ich udział w pracy ucznia także będzie promowany.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 01.06.2008r.


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, u pedagogów szkolnych lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz: www.raciborz.plNa zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu

Patronat: v-ce Prezydent Raciborza L.Nowacka


- reklama -

Regulamin konkursu


Cele:

• rozwijanie umiejętności praktycznej znajomości zasad pisowni języka polskiego,

• kształcenie poczucia odpowiedzialności za napisany tekst
(uczeń ma prawo popełnić błąd, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia)

• stworzenie możliwości zaprezentowania efektów własnej pracy,

• promowanie postaw aktywnego stosunku do własnych ograniczeń i trudności

Warunki uczestnictwa:

• bycie uczniem kl. IV – VI szkoły podstawowej lub uczniem gimnazjum,

• mieć zdiagnozowaną dysortografię,

• przesłanie na adres organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z opinią stwierdzającą dysortografię

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 5 listopada 2007r.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom.Formularz zgłoszeniowy do konkursu


Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Oswajanie ortografii”


1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia: …
…………………………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………….

4. Szkoła, klasa .
…………………………………………………………………………………….

5. Dane zgłaszającego ( rodzic, nauczyciel, z zaznaczoną możliwością kontaktu – tel. adres itp)…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Załącznik: opinia poradni z diagnozą dysortografii
Adres organizatora:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

47 – 400 Racibórz

Ul. Jana 14

tel./fax 032/415 35 47

e-mail [email protected]

Na podany wyżej adres należy przesłać formularz zgłoszeniowy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here