O wynagrodzeniach dla nauczycieli na powiatowej sesji

Ostatnią sesję Rady Powiatu zdominował temat regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat. Kontrowersje wzbudziła niska kwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – Jeśli mamy motywować pedagogów do lepszej pracy, to kwota powinna być wyższa – wskazywali radni zainteresowani tematem. Radny Władysław Gumieniak zwrócił uwagę na porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi nauczycieli, gdzie planowana kwota dodatku zwiększona została z 34 do 40 zł. Taki dodatek otrzyma etatowy nauczyciel, zaś z 272 do 300 zł podwyższono kwoty dla wicedyrektorów, a z 578 do 600 zł dla dyrektorów. Podwyżce uległy też dodatki funkcyjne za wychowawstwo (z 50 na 60 zł) oraz za trudne i uciążliwe warunki pracy (z 20 – 30 zł). Nowy regulamin przyjęty przez radnych, uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli obowiązywał będzie od stycznia do końca 2008 roku.

Powiat jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązany jest do opracowania rocznego regulaminu wynagrodzeń, uwzględniających poszczególne stopnie awansu zawodowego.

– Co roku staramy się zwiększać kwoty przeznaczone na dodatki nauczycielskie. Są one podwyższane w miarę środków jakimi dysponujemy. W nowym roku zwiększymy je o 100 tys zł. Planujemy też o 3% podnieść stawki pracownikom obsługi placówek oświatowych – mówił starosta Adam Hajduk.

Powiat zwiększy też nakłady na remonty powiatowych placówek oświatowych i inwestycje. Planują przeznaczyć 26 mln zł pozyskanych z funduszy unijnych z tym, że 16 mln będą to środki własne na które będzie trzeba zaciągnać kredyt.


zobacz wideo/SaM, MarJon, MaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here