Starosta powołał komisję bhp w rolnictwie

0

– Jest bezpiecznie w gospodarstwach rolnych powiatu raciborskiego  – oceniła Elżbieta Zaborowska, wiceszefowa nowo powołanej Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Na pierwszym posiedzeniu komisji E. Zaborowska, szefowa placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezbieczenia Społecznego w Raciborzu, dla udokumentowania oceny bezpieczeństwa porównała statystyki: 100 wypadków w gospodarstwach rolnych w 1996 i tylko 38 w 2006 roku .

- reklama -

 

Komisja powstała z inicjatywy starosty raciborskiego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Jej zadaniem będzie aktywizowanie działalności urzędów, zakładów pracy i stowarzyszeń instytucjonalnie związanych ze środowiskiem wiejskim. Będzie też określać formy współpracy w zakresie promocji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalać kierunki profilaktyki zawodowej w rolnictwie, a w szczególności szkolenia, doradztwo i popularyzację ochrony pracy. Wszystko w trosce o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

 

Przewodniczącym komisji ds. bhp w rolnictwie jest starosta raciborski Adam Hajduk. Jego zatępcami zostały Elżbieta Zaborowska i Teresa Piernikarczyk, która jest nadinspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Funkcję sekretarza pełni Krzysztof Sporny, szef Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W skład komisji weszło 30 osób, które są przedstawicielami instytucji, urzędów, zakładów, stowarzyszeń związanych ze środowiskiem wiejskim oraz inne osoby zaangażowane w działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

 

Na posiedzeniu komisji Renata Pięta Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, przedstawiła uwarunkowania i zakres działania OIP w Katowicach, a Teresa Piernikarczyk “Raport o ochronie pracy w rolnictwie indywidualnym na Śląsku”'.

 

/MarJon/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here