Przeciw agresji

Spotkanie z Ryszardem Wolnym, mistrzem z Atlanty, to jeden z punktów programu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 15 „Tydzień profilaktyki agresji”.
Program, zakłada nasilenie działań wymierzonych przeciwko agresywnym zachowaniom oraz przeprowadzenie działań uświadamiających dzieciom skutki niewłaściwego postępowania. Akcja ma celu propagowanie kulturalnych zachowań– relacjonuje zastępca dyr. Kamila Kubiak.. Z rozmów z uczniami wynika, że trudności sprawia im dostrzeżenie agresywnego zachowania i opanowanie agresji. Często, uświadomienie sobie faktu „jestem agresywny” nie idzie w parze z wyhamowaniem niepożądanych emocji. Dlatego należy dzieciom wyjaśnić, na czym polega agresja i zobrazować, jak jest odczuwana przez ofiary. W „Tygodniu profilaktyki agresji” uczymy empatii i pokazujemy możliwości rozładowania nagromadzonej energii. Właśnie temu służyło spotkanie z mistrzem olimpijskim Ryszardem Wolnym. Słowa autorytetu dobitniej docierają do uczniów niż te same ciągle powtarzane przez wychowawców.
Mistrz przekonywał dzieci do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Są one nie tylko doskonałym miejscem na wyzwolenie energii. Należy pamiętać, że sport uczy także dyscypliny i pokory. Te cechy są podstawą do opanowania agresji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here