Spotkanie z policjantem

Policjant przestrzegał uczniów przed lekkomyślnymi czynami: karalne może być nawet przesiadywanie na klatkach schodowych – mówił zdziwionym dzieciom.
22 listopada w Szkole Podstawowej nr 15 gościł asp. Krzysztof Biskup. Policjant spotkał się z uczniami wszystkich klas szóstych. Celem pogadanki było uświadomienie dzieciom, jaką odpowiedzialność ponoszą młodzi ludzie za czyny karalne.

Policjant uświadomił dzieciom, że karze podlegają już nieletni od 13 roku życia. Do spraw, które podlegają karze należą: pobicia, kradzieże, niszczenie mienia, używanie nielegalnych programów komputerowych, a także palenie papierosów i picie alkoholu. Policjant wyjaśnił zdziwionym dzieciom, że karalne może być także zakłócanie porządku publicznego, np. , zaśmiecanie ich. Czyny nieletnich poniżej 13. roku życia, nie podlegają karze, ale są uznawane przez sąd jako przejaw demoralizacji.

Policjant przestrzegał uczniów przed lekkomyślnymi decyzjami. Podkreślił, że cała lista zawodów nie dopuszcza ludzi z wyrokami. O wielkim zainteresowaniu problemem świadczyły liczne pytania uczniów kierowane do policjanta.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here