Sesja Rady Miasta

19 grudnia o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz, przy ul. Stefana Batorego 6 odbędzie się sesja Rady Miasta. 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Racibórz.

- reklama -

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Ocena stanu wykorzystania środków pomocowych oraz przygotowanie Raciborza do ich absorpcji w kolejnym okresie programowania budżetu UE do roku 2013.

5. Uchwała w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji pn.:” Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Racibórz – Aktualizacja (dla wszystkich radnych projekt uchwały wraz z wyciągiem z opracowania pn. „Rozdział 12 Podsumowanie i wnioski”, całość opracowania w BRM).

10. Uchwała w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy.

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/514/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 listopada 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia zasad sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych działek.

12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr III/21/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 34.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Żurawiej.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wąskiej.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wschodniej.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Racibórz w znaku towarowym „Hotel Polonia Racibórz”

17. Interpelacje, zapytania i wnioski.

18. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here