Konkurs „Ekosklep”

Miasto Racibórz zaprasza placówki handlu detalicznego do wzięcia udziału w konkursie "Sklep Ekologiczny".

Uczestnikami konkursu mogą być placówki handlu detalicznego zlokalizowane na terenie miasta, posiadające w ofercie sprzedaży również artykuły spożywcze.

- reklama -

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie placówek handlowych, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie wycofywania z użytku jednorazowych opakowań foliowych – wyrobów szkodliwych dla środowiska.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach placówek:

 

Kategoria A – o powierzchni do 500 m2

Kategoria B – wielkopowierzchniowe powyżej 500 m2

 

Organizator konkursu przyznaje nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce 8.000 zł (Kategoria A), 10.000 zł (Kategoria B)

II miejsce 5.000 zł (Kategoria A), 7.000 zł (Kategoria B)

III miejsce 3.000 zł (Kategoria A), 5.000 zł Kategoria B)

 

Nagrody należy wykorzystać na działania związane z całkowitym zaniechaniem stosowania jednorazowych opakowań foliowych, właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, zakup opakowań zastępczych (np. papierowych), itp.

Organizator Konkursu Ekologicznego – Miasto Racibórz, zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przyznania innej liczby nagród poprzez inny niż wymieniony wyżej podział kwot.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta.

Kryteriami oceny placówek handlowych kwalifikującymi do nagrody są:

 

A) inicjatywy placówki podjęte na rzecz wycofywania z użytku jednorazowych opakowań foliowych,1-3 pkt

B) skuteczność podjętych działań wyrażająca się zmniejszeniem zużycia jednorazowych opakowań foliowych w okresie objętym konkursem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – za każdy 1 %, 1 pkt

C) oryginalność i nowoczesność zaprezentowanych działań, 1-3 pkt

D) działania informacyjno – edukacyjne, 1pkt

E) współpraca z innymi jednostkami handlowymi, 1pkt

 

Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych nadesłanych przez uczestników konkursu, zebrania dodatkowych danych i informacji.

Uczestnictwo w konkursie zainteresowane jednostki handlowe zgłaszają poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na adres:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

ul. Batorego 6

47-400 Racibórz

z dopiskiem: Konkurs " Sklep ekologiczny".

 

Formalnym warunkiem dopuszczenia do konkursu jest nadesłanie na adres Urzędu Miasta Racibórz w terminie do 20 lutego wypełnionego zgłoszenia konkursowego, zaś w terminie do 30 stycznia 2009 r. udzielenie informacji pisemnej na pytania zawarte w kryteriach oceny.

Regulamin oraz zgłoszenie konkursowe dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta i Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników na stronie internetowej oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w lutym 2009 roku.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci oraz najaktywniejsze placówki handlowe zostaną powiadomione pisemnie.

Zgłoszenie do konkursu "Ekosklep".

 

Regulamin konkursu "Ekosklep".

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here