Sesja Rady Miasta

0

30 stycznia o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz odbędzie się Sesja Rady Miasta.

1. Otwarcie sesji.

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Racibórz.

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia opracowania ”Polityka Oświatowa Miasta Racibórz na lata 2008-2012.

5. Uchwała w sprawie powołania Raciborskiej Rady Oświatowej.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań związanych z remontami i przebudową dróg gminnych.

8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego.

9. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/740/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/167/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy  Wesołej nr 50.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym  nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Krętej.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Szczecińskiej.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza”.

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Śródmieście i Markowice w Raciborzu.

17. Interpelacje, zapytania i wnioski.

18. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here