Gmina Rudnik bezpieczniejsza

Rudnicki posterunek policji podsumował rok. W 2007 roku wszczęto 45 dochodzeń.

Stwierdzono 146 przestępstw, z tego 134 wykryto, nie wykryto 12. Ogólna wykrywalność 91,8%, ogólna wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym 88,9%. Dla porównania w roku 2006 ogólna wykrywalność wynosiła 82,4%, przestępstw o charakterze kryminalnym 68,7%. W roku 2006 wszczęto 109 dochodzeń, a w 2007- 45, zanotowano spadek przestępczości o 54%. W dwóch przypadkach zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w dwóch przypadkach zastosowano policyjny dozór. W pięciu przypadkach zastosowano art. 335 kpk czyli dobrowolne poddanie się karze.

- reklama -

 

W roku 2007 odnotowano duży spadek nietrzeźwych kierujących, dla porównania w roku 2006 zatrzymano trzydziestu sześciu nietrzeźwych, natomiast w roku 2007 tylko jedenastu. Procentowo nastąpił więc spadek o 69%. W roku 2007 przeprowadzono 10 postępowań przyspieszonych przez tzw. Sądy 24 godzinne. Nałożono ogółem 98 mandatów na kwotę 12.230,00 zł. Zatrzymano 3 prawa jazdy i 18 dowodów rejestracyjnych. Sporządzono 8 wniosków o ukaranie do sądu. Od 1 września 2007 roku Posterunek Policji w Rudniku pracuje w pełnej obsadzie. Kierownikiem placówki, od początku jej powstania, jest aspirant sztabowy Bronisław Makowski, dzielnicowym jest młodszy aspirant Wiesław Wilman, ponadto na posterunku pracują także: aspirant Zbigniew Michałek, starszy sierżant Artur Rzerzacz oraz sierżant Krzysztof Besz.

 

Policjanci przeprowadzili szereg spotkań z młodzieżą szkolną na temat prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, udzielili pomocy w organizacji Turnieju Wiedzy z zakresu Ruchu Drogowego.

 

Praca posterunku jest bardzo wysoko oceniana przez bezpośrednich przełożonych oraz przez władze gminy. Jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw Posterunek Policji w Rudniku zajmuje 1 miejsce spośród 6 posterunków w powiecie raciborskim. W dniu 22 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się uroczysta odprawa podczas której podsumowano wyniki pracy policji w powiecie za 2007 r. Pracownicy Posterunku Policji w Rudniku otrzymali z rąk władz  gminy podziękowania i życzenia dalszych sukcesów.

 

/Kierownik Posterunku asp. sztab. Bronisław Makowsk/i/

/Gmina Rudnik/ 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here