Plany inwestycyjne Gminy Rudnik na bieżący rok

0

Wykaz zadań, które zamierza zrealizować Gmina Rudnik w 2008 roku.

Zadanie 1.

- reklama -

Rozpoczęcie etapu projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik. Na ten cel w roku bieżącym zabezpieczono własne środki finansowe w wysokości 100 tys. zł. Jest to inwestycja wieloletnia, planowane zakończenie w roku 2012.

 

Zadanie 2.

W budynku gminnym w Gamowie przy ul. Szkolnej w latach przyszłych planuje się kompleksową termomodernizację. W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na pierwszy etap inwestycji czyli sporządzenie projektu.

 

Zadanie 3.

Ponad 100 tys. zł, tyle stanowi kwota, którą ze swych funduszy, w tym roku Urząd Gminy planuje przeznaczyć na remont punktu lekarskiego w Szonowicach.

 

Zadanie 4.

W miejscowości Strzybnik planuje się budowę świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Jest to inwestycja wieloletnia. W roku bieżącym na rozpoczęcie prac zabezpieczono kwotę 40 tys. zł.

 

Zadanie 5.

W miejscowości Rudnik planuje się modernizację ul. Szkolnej na co ze środków własnych w roku bieżącym planuje się wydać około 60 tys. zł.

 

Zadanie 6.

Do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wnioski na dofinansowanie modernizacji dróg. Jako priorytety przyjęto: modernizacje dróg: Szonowice ul. Wygon oraz Sławików-Lasaki. Na obu odcinkach ma być położona nawierzchnia asfaltowa.

 

Zadanie 7.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Gacki. Koszt około 38 tys zł.

 

Zadanie 8.

Budowa wodociągu do leśniczówki w Czerwięcicach 100 tys. zł.

 

Zadanie 9.

Budowa sieci wodociągowej na powstającym osiedlu w Rudniku 275 tys. zł.

 

Zadanie 10.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ponięcicach 50 tys. zł.

 

Zadanie 11.

Budowa kanalizacji deszczowej w Rudniku ul. Słoneczna 32 tys. zł.

 

Zadanie 12.

Modernizacja ul. Polnej i Kasztanowej w Łubowicach 53 tys. zł.

 

Pozostałe zadania to między innymi:
Remont drogi w Sławikowie. W drodze przetargu z pośród czterech oferentów wyłoniono już wykonawcę łącznika ulic Parkowej i Strażackiej w Sławikowie. Wartość robót oszacowano na kwotę około 51 tys.
Dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców w Grzegorzowicach.
Dalsze prace związane z remontem drogi wewnętrznej o długości 950 mb na powstającym osiedlu domów jednorodzinnych w Rudniku.
W miejscowościach Ponięcice i Szonowice trwają kompleksowe prace związane z remontem cieku – odtworzeniem koryta cieku "Dzielniczka".
W drodze przetargu wyłoniono już wykonawcę na wykonanie projektów przyszłych inwestycji tj. Modernizację dróg: Ponięcice (dojazd do leśniczówki), Czerwięcice (dojazd do ul. Głónej 7), Kolonia Gacki, Lasaki (Stara Odra). Wykonawcą prac projektowych będzie firma MeliorBud z Żor.
Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lasaki, w roku ubiegłym gmina zakupiła działkę pod budowę tego placu.
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych informuje, iż do dnia 30 czerwca br. dokumentacja dotycząca dalszej realizacji obwałowania rzeki Odry ma być kompletna. W drugiej połowie roku prace związane z budową obwałowań powinny zostać rozpoczęte. Ze strony Gminy Rudnik wszelkie formalności zostały dopełnione. Waldemar Niemiec przedstawiciel Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informuje, iż są problemy z gruntami zamiennymi dla rolników, których grunty zostaną przeznaczone pod mające powstać obwałowania.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here