Sesja Rady Miasta Racibórz

0

2 kwietnia o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 odbędzie się sesja Rady Miasta. Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Racibórz.
Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu za rok 2007.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.
Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2007-2013.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Racibórz z dnia 3 września 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz.
 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Racibórz współtworzonej przez obszary gmin Racibórz, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia i Rudnik.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości w Raciborzu u zbiegu ulicy Bolesława Leśmiana i Ocickiej.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia użytkowania na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. K. Adamczyka 6.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Górnej.
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, zespołów szkolno przedszkolnych i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, zatrudnionym w jednostkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.
Interpelacje, zapytania i wnioski.
Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here