Szkolenia PO Kapitał Ludzki

0

Raciborskie starostwo zamierza organizować spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PO Kapitał Ludzki w gminach powiatu raciborskiego.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Pierwsze pilotażowe szkolenie odbyło się 9 kwietnia br. w Internetowym Centrum Edukacyjno – Oświatowym w Nędzy. Założenia programu przedstawił Wicestarosta Andrzej Chroboczek, a wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego oraz działacze organizacji pozarządowych.

 

Celem planowanych szkoleń jest przygotowanie potencjalnych wnioskodawców z terenu powiatu raciborskiego do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej.

 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:
1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy .
5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa .
6. Wzrost spójności terytorialnej.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie finansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

 

O dofinansowanie w ramach procedury konkursowej mogą starać się: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego i inne podmioty.

 

W najbliższym czasie na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego (w prawym dolnym rogu) aktywowany zostanie baner Konkursy/Dotacje, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje o ogłaszanych konkursach i możliwościach aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here