318 mln euro do wzięcia – wartość dodana podstawowej produkcji rolnej i leśnej

0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 kwietnia wydał rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wartości dodanej, czyli takiej, jaką uzyskuje przedsiębiorca zajmujący się przetwórstwem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Pomoc ta objęta jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 a ogólna kwota na nią przeznaczona, wynosi 1 100 mln euro. Do dyspozycji na ten rok jest 318 mln.

 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową lub inaczej, kto może zostać beneficjentem działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"?

 

Każdy, kto działa jako przedsiębiorca i prowadzi przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo mikro zatrudniające mniej niż 10 pracowników i mające obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro, przedsiębiorstwo małe tj. takie, które zatrudnia mniej niż 50 osób z rocznym obrotem nie przekraczającym 10 mln  euro,  średnie – zatrudniające poniżej 250 pracowników z rocznym obrotem nie przekraczającym 43 mln euro lub tzw. przedsiębiorstwo średnio-duże, zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 mln euro przeliczonej na złotówki.

 

Pomoc może być udzielona w wysokości od 25 do 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych, objętych refundacją. O tę najwyższą, czyli zwrot połowy zainwestowanych pieniędzy mogą ubiegać się przedsiębiorstwa przetwórcze, które będą miały zawarte umowy długoterminowe z grupami producenckimi, organizacjami producentów owoców i warzyw lub sami taką grupą producencką będą.

 

Myśląc o pomocy finansowej objętej działaniem "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" trzeba wiedzieć, jakie projekty mogą być objęte tą pomocą. "Poradnik dla beneficjentów" tego działania, wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówi, że  pomoc może być przyznana, jeśli projekt:

 

– dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu (handlu) produktów rolnych w zakresie określonym w Programie, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym;
– związany jest z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi;
– prowadzi do poprawy ogólnych warunków przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem będzie wzrost wartości dodanej brutto;
– spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa, mające do niego zastosowanie;
– realizowany jest w zakładzie spełniającym obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt;
– nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
– nie dotyczy sprzedaży detalicznej;
– nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych.

 

W przypadku projektów zakładających wzrost mocy produkcyjnej przyznanie pomocy jest uwarunkowane dodatkowo udokumentowaniem bazy surowcowej oraz wykazaniem możliwości zbytu planowanej produkcji.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here