Dziś Dzień Europy

0

9 maja to dzień, w którym nasz kontynent obchodzi swoje święto.

Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia w 1950 r. przez Roberta Schumana – ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Francji – planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; planu, znanego dziś pod nazwą "Deklaracja Schumana".

- reklama -

Deklaracja ta była kamieniem węgielnym pod budowę dzisiejszej Unii Europejskiej. Schuman pisał w niej: "Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. Głównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi. Nie było Europy, mieliśmy wojnę. Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec".

Aby zrealizować założony cel, rząd francuski zaproponował podjęcie natychmiastowych działań w ograniczonym, ale zarazem decydującym punkcie: umieszczenia "całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy w organizacji otwartej na udział innych krajów europejskich". Propozycja ta – zdaniem R. Schumana – miała stać się pierwszą i jednocześnie konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju.

Tak więc od 9 maja 1950 r. rozpoczął się powolny proces jednoczenia poszczególnych państw europejskich. Sam Dzień Europy jest natomiast obchodzony oficjalnie od 1985 r., kiedy to w Mediolanie odbył się szczyt przywódców państw Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Oficjalną unijną walutą jest euro, którą posługuje się 15 członkowskich krajów. Hymnem nie tyle samej UE, co całej Europy jest "Oda do radości" – fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena, flaga zaś, to 12 złotych gwiazd na niebieskim tle.

Na koniec warto jeszcze dodać, że Dzień Europy, to nie Dzień Unii Europejskiej. Z tym ostatnim nazewnictwem można spotkać się często w wielu publikacjach (np. kalendarzach). Zgodnie z uchwałą Parlamentu Europejskiego dzień 9 maja jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here