Bieg główny

31 maja sportowcy amatorzy uczczą 900 – lecie Raciborza w biegu głównym na 10000m.

Start będzie miał miejsce na placu Długosza o godz. 15.00 – informuje organizatorka i inicjatorka biegów masowych lekkoatletka Beata Szyjka. Na start zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na przynależność klubową, wszystkich amatorów biegania, kobiety i mężczyzn w wieku od 18 lat. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami miasta Raciborza. Szczegółową mapkę trasy uczestnicy otrzymają przed biegiem.

- reklama -

Pierwszych 100 uczestników, którzy ukończą bieg otrzyma pamiątkową koszulkę. Organizatorzy wśród różnych nagród przewidzieli nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki miasta Racibórz.

 

  

/Zdj. z I Raciborskiego Biegu Profilaktycznego/

Regulamin biegu:

1. CEL

Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników

Popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców powiatu raciborskiego oraz w środowisku miasta Racibórz

Promocja miasta i gminy Racibórz

Uczczenie 900-lecia Raciborza

2. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Racibórz

    3. PATRONAT MEDIALNYRaciborski Portal Internetowy, Tygodnik „Nowiny Raciborskie”, Raciborska Telewizja Kablowa, Radio „Vanessa”

4. ORGANIZATOR

Miasto Racibórz

5. WSPÓŁORGANIZATORZY

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu.

47-400 Racibórz ul. Słowackiego 48

Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

MKS – SMS „VICTORIA” Racibórz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

6. TERMIN I MIEJSCE

31 maj 2008r – Racibórz – Plac Długosza godz. 15.00 Start Biegu Głównego 10000m K i M

7. TRASA

Trasa biegu przebiegać będzie ulicami miasta Raciborza

Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, którzy ukończyli 18 lat, zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. ZGŁOSZENIA

Pisemne zawierające nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania, przynależność klubową – kierować na adres: UKS „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi

47-400 Racibórz

ul. Słowackiego 48

lub faksem – 032 415 56 44

lub email: [email protected]

10. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów mieścić się będzie na pl. Długosza od godziny 9.00 do 14.30 gdzie odbywać się będzie weryfikacja zgłoszeń.

11. KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni Kobiety

Kategoria 18 – 29 lat 18 – 35 lat

Kategoria 30 – 49 lat 36 lat i starsze

Kategoria 50 lat i starsi

12. NAGRODY.

W biegu głównym nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I – III

W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za miejsca I – III

Pierwszych 100 uczestników, którzy ukończą bieg otrzymuje pamiątkową koszulkę

Nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki miasta Racibórz (zameldowanie potwierdzone dowodem osobistym)

Zawodnicy, którzy będą nagradzani w biegu głównym nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

13. SPRAWY ORGANIZACYJNE

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

– bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym

– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym ul. Klasztorna 4 i w namiotach rozstawionych na pl. Długosza w godz. od 10.00 do 17.00

– interpretacja regulaminu należy do organizatora

– zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji startującej

– koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

– nie pobiera się opłaty startowej

– zakończenie biegu i wręczenie nagród ok. godz. 17.00 – pl. Długosza

15. INFORMACJA

Informacje na temat biegu można uzyskać po nr tel. 0602 534 330, 0696 363 031

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here