Sesja Rady Miasta

0

W środę, 28 maja, o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 odbędzie się sesja Rady Miasta.

1. Otwarcie sesji.

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Racibórz.

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Kierunkach Rozwoju Raciborza na lata 2007-2013 oraz propozycje zadań do ujęcia w budżecie na 2009 r.

5. Informacja Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dotycząca stanu zaawansowania Projektu Funduszu Spójności pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" na dzień 30 kwietnia 2008 r.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Raciborzu.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2007r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Racibórz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą “Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego", sporządzenia i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Racibórz z 29 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Racibórz.

12. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

13. Interpelacje, zapytania i wnioski.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here