Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0

W Urzędzie Miasta Racibórz uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym w Urzędzie Miasta Racibórz uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

- reklama -

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:
1) założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP,
2) zapoznać się z wykazem spraw załatwianych przez Urząd Miasta,
3) wypełnić formularz elektroniczny dostępny na platformie ePUAP i dołączyć niezbędne załączniki. W sprawach w których wymagana jest opłata skarbowa – należy dołączyć potwierdzenie dokonania operacji bankowej, w którym "tytuł zapłaty" powinien jednoznacznie określać załatwianą sprawę,
4) podpisać formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany w formacie Xades-Bes.

 

Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
– pisma w plikach o następujących rozszerzeniach: txt, doc, pdf, odt,
– skany i obrazy w plikach o następujących rozszerzeniach: jpg, gif, tif.

 

Powyższe pliki mogą być skompresowane przy pomocy następujących formatów programów pakujących: zip, rar. 

 

Rodzaje nośników, na których można doręczać dokumenty elektroniczne:
– dyskietka 3,5, 
– pendrive z interfejsem USB2.

 

Dokumenty elektroniczne na nośnikach danych należy dostarczyć w godzinach pracy Urzędu Miasta do Biura Obsługi Interesantów.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here