8 kobiet w projekcie „Promocja aktywnej integracji Gminie Rudnik”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w bieżącym roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Promocja aktywnej integracji Gminie Rudnik".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację ośrodek pomocy społecznej uzyskał 34 017,16 zł, jednak niezbędne było zaangażowanie środków własnych w kwocie 3990,84 zł. 

- reklama -

 

Uczestnicy projektu musieli spełnić trzy niezbędne kryteria:

 

– być osobą bezrobotną,
– korzystać z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, 
– być zdolnym do podjęcia pracy.

 

Projekt skierowano do 8 kobiet z terenu gminy Rudnik. W ramach otrzymanych środków uczestniczkom projektu zapewniono cykl szkoleń i spotkań ze specjalistami. Beneficjenci mieli możliwość ukończyć szkolenia z zakresu:

 

• opiekunka PCK,
• bukieciarstwo
• obsługa kasy fiskalnej.

 

Ponadto zorganizowano 3 spotkania z doradcą zawodowym, podczas tych spotkań  omówiono elementy autoprezentacji, podstawy komunikacji interpersonalnej, podstawy samooceny potencjału zawodowego, metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych. Aktualnie  prowadzone są spotkania z psychologiem. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Gminie Rudnik. Założono, iż realizacja niniejszego projektu będzie trwać do końca 2008 roku. 

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here