Relacja z odsłonięcia dwujęzycznych tablic w Łubowicach

4 września nastąpiło uroczyste odsłonięcie dwujęzycznych tablic w miejscowości Łubowice-Lubowitz. Zobacz fotorelację z uroczystości.

Na zaproszenie Wójta Gminy – Alojzego Pieruszki oraz Przewodniczącego Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa – Leonarda Wochnika przybyło wielu zaproszonych. Gościliśmy miedzy innymi: Starostę Powiatu Raciborskiego – Adama Hajduka, Przewodniczącego Rady Powiatu – Norberta Mikę, Radnych Powiatu. Swoją osobą zaszczycił nas Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu – Ludwik Neudorfer. Podandto przybyli: Radni Gminy Rudnik z Radną wsi Łubowice – Panią Brygidą Szulą, Członkowie Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa, Kuratorzy Fundacji Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach na czele z Przewodniczącym Joachimem Niemanem, Członkowie zarządu fundacji: prof. Joanna Rostropowicz i Józef Pater, Adrian Sobek – Członek Zarządu "Haus Schlesien”, przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Członkowie Zarządu Wojewódzkiego: Blasius Handczuch, na uroczystość przybyła również Pani Agnieszka Neuwald-Piecha Przewodnicząca Zarządu Powiatowego oraz władze lokalne z Sołtysem Urszulą Badurczyk.

- reklama -

 

Ksiądz poświęcił tablicę z podwójną nazwą miejscowości

 

Inicjatywa mieszkańców w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości Lubowitz została zgłoszona na zebraniu wiejskim już 17 marca 2006 roku. Konsultacje z mieszkańcami wsi Łubowice odbyły się w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa Uchwała rady Gminy Rudnik Nr XXIV/218/04 z 29 grudnia 2004 r. Na podstawie tej uchwały oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Rada Gminy podjęła uchwałę XXXIV/354/06 z 29 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczących dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim.

 

 

Konsultacje miały miejsce na zebraniu wiejskim 27 czerwca 2006 roku w Łubowicach. Ogólna liczba  mieszkańców Łubowic uprawnionych do głosowania na dzień przeprowadzania konsultacji wynosiła 308 osób. W zebraniu uczestniczyło 77 osób uprawnionych do głosowania. Zebranie było prawomocne i konsultacje odbyły się w pierwszym ogłoszonym terminie. Obecni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za ustaleniem dodatkowej tradycyjnej nazwy Lubowitz. Rada Gminy podjęła dwie uchwały konieczne do przeprowadzenia procedury: Uchwała VI/41/07 z 28 marca 2007 r. w sprawie wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. Uchwała VI/42/07 z 28 marca 2007r. w sprawie wpisania gmin do rejestru gmin na obszarze, których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej.

 

Niezwłocznie sporządzono stosowne wnioski i przesłano do MSWiA. 11 kwietnia 2008 roku Gmina Rudnik została wpisana do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości. Do urzędowej nazwy miejscowości Łubowice w języku polskim dodano nazwę dodatkową w języku niemieckim – Lubowitz. 4 września nastąpiło uroczyste odsłonięcie dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości Łubowice-Lubowitz.

 

/Gmina Rudnik. Karina Lassak/

- reklama -

12 KOMENTARZE

  1. Oglądając zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablic z nazwą miejscowości, chciałbym zwrócić uwagę na niepoprawne przewiązanie państwowych szarf. Flagę (szarfę) czyta się tak jak pismo: z góry na dół i od lewej do prawej. Tak więc – w przypadku flagi (szarfy) Polski – biały kolor powinien znajdować po stronie lewej dla patrzącego, a nie odwrotnie. Podobie rzecz ma się w przypadku szarfy niemieckiej: z lewej strony powinien znajdować sie kolor czarny, a nie żółty, jak to ma miejsce w tym przypadku. Druga sprawa, to poprawna kolejność przewiązania szarf. W tym przypadku jest tak, jak z masztami: gdy flagi (szarfy) są dwie, polskiej zawsze należy się zaszczytne miejsce, czyli pierwsze od lewej (dla patrzącego), a nie – jak w tej sytuacji, kiedy szarfa znajduje sie po stronie prawej. W przypadku trzech – środkowe, a gdy flag jest pięć i więcej – pierwsze i ostatnie.

  2. Ja się tez z tego ciesze. Dlaczego tylko Polacy mogą krytykować takie inicjatywy. W Niemczech w Bautzen oraz w Tyrolu dwujęzyczne tablice są codziennością i tam to nikomu nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. Region ma z tego wiele korzyści. To tylko u nas mogą padać takie wrogie komentarze.

  3. Jak wynika z tekstu artykułu to mniejszość mieszkańców w liczbie 77 osób zadecydowała o oprzyjęciu niemieckiej nazwy prrzez uchwałę Rady Gminy na wniosek mniejszości niemieckiej.
    Dziwi tylko obecność na uroczystości władz powiatu. Czyżby dla nich było to tak bardzo ważne. Przecież przyszła tam zaledwie garstka starszych kobiet. Gdzie polska demokracja ? Gdzie niemiecka demokracja?

  4. Dlaczego na tych tablicach wisi flaga Monako? Czyzby planowano tablice i w ich urzędowym języku? A jesli ktos twierdzi że to Polska flaga jest w wielkim błędzie ponieważ kolory na flagach czyta się jak tekst – od lewej do prawej i od góry w dół…

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here