Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

Konstytucja RP (art.86) mówi: „Każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenia. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.”

25 procent wszystkich gatunków ssaków, jednej ósmej ptaków i aż jednej trzeciej płazów grozi całkowite wymarcie. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Wszystkie organizacje ekologiczne apelują do ludzi, aby  w tym wyjątkowym dniu starali dowiedzieć się więcej o współmieszkańcach naszej planety i uświadomili sobie, że ich los leży w naszych rękach.

- reklama -

 

 

Każdego roku traci się bezpowrotnie coraz większą część rożnorodności przyrodniczej. W ostatnich czasach do  czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody  (IUCN) 2007 dodano aż 200 nowych, zagrożonych gatunków zwierząt. Smutne jest to, że działalność człowieka stanowi największe zagrożenie dla przetrwania dzikich zwierząt na całym świecie. Degradacja środowiska, niekontrolowane odławianie z natury i kłusownictwo, zanieczyszczenia – te wszystkie zjawiska wywierają coraz większą presję na dziko żyjące zwierzęta. Wiele gatunków tą walkę jednak przegrywa.

 

 

Głównym zagrożeniem dla przetrwania jednej trzeciej gatunków ssaków i ptaków jest, według IUCN ich nadmierna eksploatacja. W praktyce jest to najczęściej nielegalne lub niekontrolowane odławianie zwierząt na handel lub zabijanie dla ich części, z których wytwarzane są rozmaite przedmioty. To właśnie międzynarodowy nielegalny handel żywymi zwierzętami oraz wyrobami z nich wykonanymi zagraża przetrwaniu ponad 5 000 gatunków zwierząt na całym świecie.

 

tego żółwia można zobaczyć już tylko w muzeum w Olsztynie

 

To, że nie ma już w Polsce wielu gatunków jest niepowetowaną stratą dla fauny i flory. Specjaliści z całego świata tworzą rejestr ginących gatunków. Pierwszy powstał w 1949 r., w następnych  latach dodawano nowe gatunki, aż w rezultacierejestr przybrał formę Czerwonej Księgi – osobnej dla zwierząt i dla roślin. W Polsce po raz pierwszy  wydano ją w 1992 r. Księgi są stale uaktualniane, ale najczęściej niestety, poszerzane.

 

 

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt jest także obchodzony w kościele katolickim. „…Rozpoczyna się on w liturgicznym wspomnieniu św. Franciszka z Asyżu. W 1979 roku Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów i ekologii (…) W 1981 roku w Krakowie franciszkanie założyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, który prowadzi wiele działań edukacyjnych i proekologicznych. (…) Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau" (źródło: http://www.centrumjp2.pl ).

 

oprac./w/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here