Wojewódzki Turniej Dzieci i Kadetów w Zapasach w stylu wolnym

Już 18 października, w hali sportowej w Rudniku, odbędzie się Wojewódzki Turniej Dzieci i Kadetów w Zapasach w stylu wolnym.

Celem  imprezy jest popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży, aktualna ocena poziomu wyszkolenia zawodników województwa śląskiego oraz promocja regionu. Zawody odbędą się w dniu 18 październik 2008 r w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku przy ul. Słonecznej 1. Organizatorami spotkań są :Śląski Związek Zapaśniczy, Urząd Gminy Rudnik i LKS „Dąb” Brzeźnica.

- reklama -

 

Regulamin i warunki uczestnictwa:
    – Prawo startu mają:
      
Kadeci rocznik 1994- 1992, waga: 42,46,50,54,58,63,69,76,85,85-100
      
Dzieci rocznik  1996- 1998, waga: 27,29,32,35,38,42,47,53,59,66,+66
      
Żaki – kategorie zostaną ustalone wg wagi na miejscu zawodów
      
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz Licencje zawodnika  
      Polskiego Związku Zapaśniczego lub Okręgowego Związku Zapaśniczego.
    – Koszt uczestnictwa:
      Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
      Uczestnicy startują na koszt jednostek delegujących.
    – Nagrody:
      Za miejsca od I – III zawodnicy w poszczególnych kategoriach wagowych otrzymują  
      medale i dyplomy.
      Za miejsca od I – III w punktacji zespołowej kluby otrzymują puchary i dyplomy.

 

Postanowienia końcowe:
    – Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń, kradzieży, uszkodzenia
       czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
    – Obsadę sędziowską zapewnia Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach.
    – Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch matach.

 

Program zawodów:
    Sobota 18.10.2008r.
    godz. 8.30    –    9.00    Odprawa techniczna i sędziowska.
    godz. 9.00    – 10. 00    Waga zawodników.
    godz. 10. 30 –                Oficjalne otwarcie Turnieju
    godz. 11. 00 –                Walki do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach
    godz. 15. 30 –                 Dekoracja zwycięzców
    godz. 16.00  –                 Zakończenie Turnieju

oprac./ab/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here