Program Leonardo da Vinci w raciborskim ZSM

Ponad 146 tys. euro pozyskano z Unii Europejskiej na organizację zawodowych, miesięcznych praktyk zagranicznych dla uczniów placówki w programie Leonardo Da Vinci.

- reklama -

Program edukacyjny LdV jest programem ukierunkowanym na wzbogacanie, uzupełnianie i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego na wszystkich właściwie szczeblach edukacji zawodowej – od uczniów szkoły zawodowej zaczynając poprzez edukację absolwentów,  bezrobotnych, studentów i na kadrze pedagogicznej kończąc. Program ten jest elementem pakietu unijnego „Uczenie się przez całe życie” (obok takich programów jak np. Młodzież w działaniu, Comenius, Erasmus). W ramach tego programu można zorganizować zagraniczne praktyki dla uczniów, które mogą trwać od 3 tygodni do 9 miesięcy.

 

Pozyskane środki  z  UE na  LdV w  ZSM  w  Raciborzu do stycznia 2008 roku:

 

 

W Zespole Szkół Mechanicznych na 4 złożone w Warszawie w KAP programy uznanie ekspertów, a co za tym idzie dofinansowanie do realizacji uzyskały wszystkie cztery. Projekty zakładają zorganizowanie i przeprowadzenie miesięcznych praktyk dla uczniów w zagranicznych firmach, w Niemczech, Anglii i Czechach. Jeden projekt, którego realizacja trwała w latach 2005-2007 pozwolił wysłać na miesięczne praktyki 40 uczniów (4 grupy po 10 uczniów) technikum do niemieckiej firmy SIEMENS w Brunszwiku. Pozyskana dotacja ze środków unijnych wyniosła prawie 42 tys. euro. Zachęceni efektami współpracy zdecydowaliśmy się poszerzyć współpracę międzynarodową. Obecnie realizujemy trzy nowe przedsięwzięcia z tego zakresu tj.

 

– Nowy projekt – kontynuacja współpracy z Siemensem i BBS II z Brunszwiku (3 x 10 uczniów od 2007 do 2009, dotacja 39.000 euro). Pierwsza  grupa już wróciła ze stażu 15.03.2008 a kolejne wyjadą w listopadzie br. i marcu 2009.

 

– Współpraca z Bournemouth & Poole College z Wielkiej Brytanii (Dorset). Plany obejmują dwie grupy po 10 uczniów  –10 uczniów pierwszej grupy odbyło swoją praktykę miesięczną –  w kwietniu.2008, a druga grupa wyjedzie w roku  szkolnym 2008/2009 w marcu – dotacja 37 160 euro.

 

– Współpraca z Ostroj SA i Strzedni Technicka Śkola w Opawie – praktyka na maszynach CNC dla 20 uczniów (2 grupy po 10 uczniów), którego realizacja rozpoczęła się w 05.05.2008  z budżetem 22.000 euro, współtwórcą i koordynatorem tego projektu jest młody nauczyciel Marcin  Doczumiński.

 

W sumie na organizację ciekawej praktyki dla uczniów szkoły pozyskano niebagatelną kwotę ponad 146 tys. euro. Projekty, które realizuje ZSM ukierunkowane są na ucznia. Praktyka zagraniczna to pewna szansa na lepszy start w życie zawodowe. Praca na najnowocześniejszym sprzęcie technicznym i w pracowniach wyposażonych w sprzęt edukacyjny to jakby inwestycja w przyszłość. Młody człowiek poznaje najnowsze technologie i normy, które są konieczne do sprostania wyzwaniom współczesnej techniki i gospodarki. Nabyte w pracy doświadczenie, zdobyte umiejętności i obserwacje są cennym elementem kształcenia zawodowego – tym bardziej, że szkoła unowocześnia i buduje dopiero bazę dydaktyczno-techniczną mogącą sprostać wymaganiom współczesnej techniki. Szczególnie widoczny jest brak nowoczesnych sterowników programowalnych i maszyn CNC. Współpraca z  Berufsbildene Schule II z Brunszwiku, nawiązana przy realizacji projektu LdV z Siemensem zaowocowała przekazaniem szkole wózka demonstracyjnego FESTO oraz możliwością pracy na automatycznej linii pneumatycznego sterowania procesami i programowania sterowników.

 

Zagraniczny staż jest też okazją do podnoszenia swoich umiejętności językowych, do współdziałania w zespole, lekcją dorosłości i odpowiedzialności. Jest to  otwarcie się na nowe technologie, na świat. W czasie odbywania praktyki uczniowie spotkają się z rówieśnikami w kraju gospodarza, nawiązują przyjaźnie i przełamują bariery, stereotypy i wzajemne uprzedzenia, co pozwala budować relacje partnerstwa w jednoczącej się Europie. Zakwaterowanie – w większości – w  rodzinach pozwala poznać zwyczaje, kulturę i codzienne życie mieszkańców kraju gospodarza.

 

Oprócz pracy uczniowie w weekendy zwiedzają zabytki, wyjeżdżają na wycieczki (Wolfsburg, Hanower, Berlin, Londyn, Praga, góry Harzu, targi CEBIT, i inne), poznają kulturę i historię kraju gospodarza i uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą. Otrzymują także przed wyjazdem potrzebne pomoce i materiały jak słowniki, mapy, zeszyty, przewodniki itp. oraz kieszonkowe.

 

Praktyka kończy się zawsze prezentacją osiągnięć i zdobytych umiejętności oraz wręczeniem certyfikatów. Prezentacja ta jest prowadzoną w języku angielskim i niemieckim – co jest niewątpliwie pewnym stresem dla uczniów. Po powrocie na apelu szkolnym, na zakończenie roku szkolnego dyrektor szkoły (raz też starosta) wręcza uczniom zdobyty dokument Europass Mobilność – unijny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności i odbytą ścieżkę kształcenia zawodowego, uznawany w krajach Unii.

 

Programy LdV poszerzają i uzupełniają proces kształcenia dobrych fachowców – techników potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego, technicznego rynku pracy. Są szansą na poznanie nowych technologii i „bycie na czasie” w dziedzinie technicznej, szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły. W sumie dzięki działaniom udało się ściągnąć do Raciborza na realizację projektów europejskich w sektorze edukacji zawodowej niebagatelną kwotę ponad 146 800 euro. (stan na  20.02.2008)

 

 

Obecnie kolejna grupa 10 uczniów technikum z klas IIIe i IIIb przygotowuje się do wyjazdu na swoją miesięczną praktykę zawodową. Chłopcy po dodatkowych szkoleniach i zajęciach językowych, kultury i historii Niemiec, pedagogicznych wyjadą 2 listopada.

 

Przez miesiąc będą mieli zajęcia w firmie Siemens AG w Brunszwiku w Dolnej Saksonii w Niemczech, gdzie poznają niemieckie i unijne normy techniczne, zobaczą jak pracuje się w dużym koncernie, poznają nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne na światowym poziomie. Oddział firmy Siemens specjalizuje się w produkcji automatyki sterującej ruchem kolejowym. Plan praktyki przewiduje dwutygodniową pracę bezpośrednio na hali produkcyjnej w 2-3 osobowych grupach oraz tygodniowe zajęcia przy programowaniu linii taśmy automatycznej w BBS II – instytucji szkoleniowej – obok Siemens a – partnera współpracującego w realizacji projektu LdV.  Dodatkową atrakcją będzie wizyta w PTB – odpowiedniku naszego instytutu miar i jakości – gdzie znajduje się atomowy zegar, który dostarcza wzorcowego, radiowego sygnału czasu dla niemal całej Europy. Warto dodać, że uczeń z tytułu udziału w stażu zagranicznym nie ponosi żadnych kosztów związanych np. z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem, ubezpieczeniem, szkoleniami itd.

 

/Oprac. mgr Konrad Hajdasz – twórca i koordynator projektów LdV/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here