Skazani na informację. Nowa inicjatywa Biura Porad Obywatelskich w Radlinie

0

"Skazani na informację: świadczenie poradnictwa obywatelskiego osobom osadzonym w zakładach karnych" – to nowy projekt, jaki uruchomiony został przez Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich.

Projekt ów realizowany jest w okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. Wszystkie działania będą prowadzone przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

- reklama -

Pomysł na podjęcie działań, mających na celu wsparcie informacyjne i poradnicze osób osadzonych w zakładach karnych i ich rodzin narodził się z dotychczasowych doświadczeń Biura Porad Obywatelskich w Radlinie. – Od pewnego czasu, do doradców zaczęło napływać coraz więcej listów (kilkanaście miesięcznie) od osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgłaszane sprawy dotyczyły różnych kwestii, ale wynikał z nich wspólny problem: słaba wiedza pewnych osób i grup na temat własnych praw i obowiązków – mówi Katarzyna Weideman z radlińskiego stowarzyszenia.

Dlatego też Stowarzyszenie postanowiło rozszerzyć zakres świadczonych dotąd usług. Dzięki pozyskanej dotacji, w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju prowadzony będzie Punkt Poradnictwa Obywatelskiego. – Doradca będzie odbywał w każdym tygodniu trzygodzinny dyżur, przeznaczony na indywidualne spotkania z osobami osadzonymi w ZK zgłaszającymi swoje sprawy. Ponadto, chcemy też umożliwić korzystanie z porad i informacji osobom przebywającym w innych zakładach z terenu województwa. W tym celu rozszerzamy poradnictwo prowadzone za pośrednictwem poczty, o czym zostaną poinformowane wszystkie zakłady; a osoby w nich przebywające będą mogły zgłaszać sprawy listownie – dodaje moja rozmówczyni.

W przygotowaniu jest również "Pakiet Informacyjny dla osób skazanych". Jest to zestaw podstawowych informacji na temat procesu karnego, postępowania wykonawczego, dozoru kuratorskiego, funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz instytucji pomocowych. Publikacja ta zostanie rozprowadzona w zakładach karnych na terenie całego województwa śląskiego.

Ponadto, cały czas można również korzystać z bezpłatnego poradnictwa świadczonego przez doradców w Biurze Porad Obywatelskich w Radlinie przy ul. Solskiego 15 (tel. (32) 453-07-28; e-mail: [email protected]). – Dzięki dotacji uzyskanej ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizujemy projekt "Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie – poradnictwo metodą budowy społeczeństwa obywatelskiego!", w ramach którego doradcy prowadzą dyżury w poniedziałki (od 9:00 do 14:00), wtorki (od 15:00 do 19:00) i środy (od 10:00 do 15:00). Z porad i informacji może skorzystać każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji lub ma problem, którego nie potrafi sam rozwiązać. Zakres świadczonego wsparcia jest bardzo szeroki, jednak do najczęściej zgłaszanych problemów należą kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, relacjami z różnego rodzaju urzędami, mieszkaniami i prawem lokalowym – wyjaśnia K. Weideman.

/oprac. BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here